۱۳۹۶-۰۶-۳۰

مقاله طراحي مدل پيش‌بيني تركيبي در صنعت نفت (مدل سيستم هاي خبره تصميم‌ گيرنده) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در پژوهشنامه بازرگاني از صفحه ۳۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: طراحي مدل پيش‌بيني تركيبي در صنعت نفت (مدل سيستم هاي خبره تصميم‌ گيرنده)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيش بيني تركيبي
مقاله سريهاي زماني
مقاله شبكه هاي عصبي مصنوعي
مقاله رگرسيون چندمتغيره
مقاله سيستم هاي خبره
مقاله صنعت نفت
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذر عادل
جناب آقای / سرکار خانم: رجب زاده قطري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش‌بيني‌هاي مختلف مسايل اقتصادي متكي به روش‌هاي اقتصادسنجي مي‌باشد و توان بالاي اين مدل‌ها در برآورد معادلات خاص منجر به استفاده وسيع از اين مدل‌ها شده است. از حدود دو دهه قبل روش‌هاي تركيبي در پيش‌بيني مطرح شده است و در اين تحقيق، رويكرد پيش‌بيني تركيبي در مدل‌‌هاي اقتصادي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. رويكرد مذكور به خاطر توان بالايي كه در كاهش ميزان خطاي نتايج پيش‌بيني دارد، در مسايل مختلف مالي و اقتصادي و بازرگاني به كار گرفته شده است. در اين تحقيق سعي شده است با تأكيد بر آخرين دستاوردها در حوزه مسايل پيش‌بيني تركيبي، با استفاده از اين رويكرد تا حد امكان خطاهاي پيش‌بيني تقاضاي نفت را كاهش داد. جهت مدلسازي تركيبي، در ابتدا با استفاده از روش‌هاي مختلف، پيش‌بيني انجام شده است كه در اين مطالعه آنها روش‌هاي فردي ناميده شده‌اند. مدل‌هاي پيش‌بيني فردي مورد استفاده شامل روش‌هاي هموارسازي نمايي، تحليل روند، باكس جنكينز، تحليل‌هاي علّي و مدل شبكه عصبي مي‌باشد.
نتايج اين روش‌هاي فردي (كه از بين روش‌هاي مختلف برگزيده شده و از نظر آماري مدل آنها معنادار مي‌باشد) با استفاده از رويكرد شبكه عصبي مصنوعي (در اين تركيب روش فردي پيش‌بيني عصبي وارد نشده است)، روش رگرسيون چند متغيره (با لحاظ تمام روش‌ها و نيز با عدم وارد نمودن پيش‌بيني‌هاي فردي شبكه عصبي مصنوعي) با يكديگر تركيب و مقايسه شده است.
داده‌هاي مورد استفاده شامل تقاضاي نفت كشورهاي اوپك از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۲ به عنوان متغير وابسته و قيمت، تقاضاي ساير انرژي‌ها، جمعيت و ارزش افزوده در بخش صنعت به عنوان متغير‌هاي مستقل لحاظ شده‌اند كه در روش‌هاي تك متغيره فقط متغير مستقل (با متغير وابسته زمان) براي پيش‌بيني استفاده شده است و در روش‌هاي علّي و شبكه عصبي تمام متغير‌هاي بيان شده وارد شده‌اند. داده‌هاي مورد استفاده براي تمام متغير‌ها از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۶ و داده‌هاي آزمايش از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۲ بوده است. معيارهاي اصلي MSE و MAPE محاسبه شده براي مقادير پيش‌بيني بيانگر كاهش قابل ملاحظه خطاي روش‌هاي تركيبي نسبت به روش‌هاي فردي است و روش تركيبي مناسب در اين مطالعه به ترتيب شبكه‌هاي عصبي و رگرسيون چند متغيره بوده است.  

© حقوق سایت محفوظ است