۱۳۹۵-۰۴-۱۵

مقاله طراحي مدلي براي ارزيابي و انتخاب پروژه هاي بهبود شش سيگما با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۹۰ در مديريت توليد و عمليات از صفحه ۳۷ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: طراحي مدلي براي ارزيابي و انتخاب پروژه هاي بهبود شش سيگما با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شش سيگما
مقاله پروژه هاي بهبود
مقاله شبکه عصبي مصنوعي (ANN)
مقاله پرسپترون چندلايه (MLP)
مقاله تحليل حساسيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرغفوري سيدحبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: اسديان اردكاني فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي آراني زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شش سيگما يکي از مشهورترين نظام ها براي حذف ضايعات، کاهش هزينه و بهبود کيفيت در سازمان هاست. فرآيند ايجاد و ارزيابي پروژه ها، از جمله فعاليت هاي اوليه در اجراي شش سيگماست که بسياري از محققان معتقدند به کارگيري موفقيت آميز شش سيگما با اولويت بندي و انتخاب مناسب پروژه هاي شش سيگما ارتباط تنگاتنگي دارد. تحقيق حاضر با به کارگيري شبکه هاي عصبي مصنوعي به عنوان يک ابزار قدرتمند در پردازش اطلاعات غيرخطي، مدلي را جهت انتخاب اين پروژه ها معرفي نموده است. در اين مدل، شش معيار هزينه پروژه، مدت زمان اجراي پروژه، تعداد افراد کمربند مشکي و سبز، افزايش رضايت مشتري، تاثير بر استراتژي کسب و کار و ميزان تاثير مالي به عنوان عوامل ورودي در نظر گرفته شده و با استفاده از پرسپترون چندلايه، ميزان بهره وري و سطح سيگماي حاصل از هر پروژه بهبود پيش بيني شده است. در پايان نيز با استفاده از تحليل حساسيت تاثير هر کدام از متغيرهاي ورودي بر خروجي هاي مدل ارزيابي شده است. نتايج حاصل نشانگر اين است که عوامل «تاثير بر استراتژي کسب و کار» و «ميزان تاثير مالي» به ترتيب بيشترين و کمترين تاثير را بر خروجي هاي مدل شامل ميزان بهره وري و سطح سيگما داشته است.

© حقوق سایت محفوظ است