۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله طراحي كنترل كننده ∞H غير خطي براي كنترل وضعيت ماهواره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۳ در فني و مهندسي مدرس از صفحه ۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: طراحي كنترل كننده ∞H غير خطي براي كنترل وضعيت ماهواره
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم غيرخطي
مقاله نظريه آشفتگي تكين
مقاله نظرية كنترل ∞H
مقاله كنترل وضعيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي بهشتي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: اهوزي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله سعي بر آن است كه با استفاده از مدلسازي به روش آشفتگي تكين، نوعي كنترل كننده Hغيرخطي براي كنترل وضعيت ماهواره هنگام انجام مانور با زاويه دوران بزرگ، طراحي شود. ابتدا معادله ديفرانسيل بيان كننده ديناميك ماهواره توصيف شده و با انتخاب مدل ديناميكي مناسب براي ديناميك عملگرها، مدل استاندارد آشفته تكين سيستم حلقه بسته را استخراج مي‌كنيم. سپس اين مدل را به شكل مناسب براي حل مساله H تبديل كرده و آنگاه پاسخ معادله HJI و قانون كنترل مناسب را پيدا مي‌كنيم. در انتها شبيه سازيهايي را براي يك ماهواره نوعي ارايه خواهيم كرد.

© حقوق سایت محفوظ است