۱۳۹۵-۰۴-۱۱

مقاله طراحي، ساخت و آزمون دينامومتر اتصال سه نقطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در ماشين هاي كشاورزي از صفحه ۵۴ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: طراحي، ساخت و آزمون دينامومتر اتصال سه نقطه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتصال سه نقطه
مقاله اندازه گيري کشش
مقاله خاک ورزي
مقاله دينامومتر
مقاله طراحي و ساخت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كماريزاده محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: نوبخت نعمت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي اندازه گيري نيازهاي کششي ادوات خاک ورزي از دينامومترهايي که به دو گروه مالبندي و اتصال سه نقطه تقسيم مي گردند، استفاده مي شود. براي اندازه گيري نيروهاي بين تراکتور و ادوات سوار، نياز به استفاده از دينامومترهاي اتصال سه نقطه مي باشد. در اين تحقيق، اقدام به طراحي، ساخت و آزمون دينامومتر قابل تنظيمي با ظرفيت کششي ۲۵ کيلونيوتن شده است که به صورت اتصال سه نقطه سوار بوده و از دو قاب ريلي (کشوئي) که در داخل يکديگر قرار گرفته اند، تشکيل شده است. تنها نيروسنجي که در اين دستگاه استفاده شده است شامل يک عدد لودسل نصب شده بين دو قاب دينامومتر مي باشد. انواع ادوات سوار به استثنا آن هايي که از محور تواندهي تراکتور نيرو مي گيرند، قابل آزمون با اين دستگاه بوده و بوسيله اين دينامومتر مي توان تغييرات نيروي مقاومت کششي آن ها را در شرايط مختلف خاک ورزي اعم از عمق کارهاي مختلف و سرعت هاي متفاوت پيشروي مورد بررسي قرار داد. بعد از کاليبره کردن دينامومتر، آزمون هاي مزرعه اي دستگاه با استفاده از چهار نوع از ادوات سوار انجام و نتايج به دست آمده از اين آزمون ها با اعداد محاسبه شده از روابط داده شده در استاندارد ASAE D497.5 مقايسه گرديد. با اندازه گيري نيروي مقاومت کششي ادوات توسط اين دينامومتر، کار طراحي تيغه ها، ساقه ها و شاسي ادوات خاک ورزي و انتخاب اندازه صحيح ادوات با توجه به نوع خاک منطقه و توان تراکتورهاي موجود به صورت علمي، ميسر مي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است