۱۳۹۵-۰۳-۳۰

مقاله طبقه بندي پوشش اراضي / کاربري اراضي بر اساس تکنيک شي گرا و تصاوير ماهواره اي، مطالعه موردي: استان آذربايجان غربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي آبخيزداري (پژوهش و سازندگي) از صفحه ۱۹ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: طبقه بندي پوشش اراضي / کاربري اراضي بر اساس تکنيک شي گرا و تصاوير ماهواره اي، مطالعه موردي: استان آذربايجان غربي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان آذربايجان غربي
مقاله کاربري اراضي
مقاله پردازش شي گرا تصاوير
مقاله تصاوير ماهواره اي ۵ SPOT
مقاله نرم افزار eCognation

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مقدم محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي بنفشه مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي زاده بختيار
جناب آقای / سرکار خانم: نظم فر حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديريت بهينه منابع طبيعي نيازمند اطلاعات به هنگام و صحيح است. در اين راستا، نقشه هاي کاربري اراضي يکي از مهمترين منابع اطلاعاتي در مديريت منابع طبيعي محسوب مي شود. امروزه کاربران با استفاده از تکنيک هاي خاص تفسير رقومي مي توانند انواع مختلفي از نقشه هاي کاربري اراضي را از تصاوير ماهواره اي استخراج نمايند. برخي خصوصيات اين تصاوير نظير: رقومي بودن، ارائه اطلاعات به هنگام، فراهم آوردن ديد همه جانبه، استفاده از قسمت هاي مختلف طيف الکترومغناطيس براي ثبت خصوصيات پديده ها، دارابودن پوشش تکراري و سرعت انتقال و اطلاعات مصور باعث شده تا اين تصاوير به عنوان يک منبع اطلاعاتي ارزشمند در مديريت منابع طبيعي تلقي گردد. در تحقيق حاضر، نقشه کاربري اراضي استان آذربايجان غربي بر اساس پردازش رقومي با روش شي گراي تصاوير ماهواره اي سنجنده HDR ماهواره ۵ SPOT تهيه شده است. براي اين منظور، در ابتدا، اقدامات لازم در مرحله پيش پردازش شامل تصحيحات هندسي، ارتفاعي و اتمسفري در محيط نرم افزار Pci Geomatica 9.1 بر روي تصاوير ماهواره اي انجام شد. سپس تصاوير در محيط نرم افزار eCognation با متد پردازش شي گراي با طبقات مشخص شده طبقه بندي گرديد. دقت نقشه طبقه بندي شده با استخراج پارامترهاي معمول ارزيابي دقت نظير ضريب کاپا، ماتريس خطا، پايداري طبقه بندي مورد ارزيابي قرارگرفت. که در نتيجه آن دقت کلي نقشه تهيه شده معادل ۹۴٫۲۰ درصد محاسبه گرديد که خود دلالت بر مقبوليت دقت نقشه تهيه شده داشت. مرحله تکميلي تحقيق حاضر تشکيل پايگاه اطلاعات زميني درمحيط نرم افزاري GIS براي نمايش نقشه کاربري تهيه شده در اين تحقيق و مقايسه آن نقشه قبلي تهيه شده با روش پيکسل پايه بوده است. نتايج اين تحقيق نشان داد در روش شي گرا ضمن امکان تشخيص تعداد طبقات بيشتر، دقت نقشه توليد شده نيز در مقايسه با روش پيکسل پايه از دقت بالائي برخوردار است.

© حقوق سایت محفوظ است