۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله ضريب طول موثر ستون در قابهاي خورجيني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۱ در استقلال از صفحه ۱۸۱ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: ضريب طول موثر ستون در قابهاي خورجيني
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قالب خورجيني
مقاله طول موثر
مقاله بار انشعاب
مقاله سختي دوراني
مقاله تحليل ماتريسي
مقاله ضريب ستون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي پژند محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پيمان صفا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درباره ضريب طول موثر ستون در قابهاي خورجيني سخن به ميان مي آيد. براي محاسبه اين ضريب، يک شيوه تقريبي با دقت مناسب پيشنهاد خواهد شد. از سوي ديگر، با بهره جويي از روش تحليلي دقيق، طول موثر ستون در چند قاب خورجيني پيدا مي شود و نتيجه با پاسخ فن پيشنهادي مقايسه مي شود. اين قياس نشانگر درستي رابطه سازي پيشنهادي و دقت مناسب آن است. بايد آگاه بود، روش پيشنهادي مشابه راهکار ژولين و لورنس است، با اين تفاوت که شيوه پيشنهادي براي قابهاي خورجيني، به کار مي رود و آن ديگري براي قابهاي صلب مناسب است.

© حقوق سایت محفوظ است