۱۳۹۶-۰۶-۲۰

مقاله ضايعات ديررس چشمي و ريوي در مجروحان شيميايي با گاز خردل در مراجعات به كميسيونهاي پزشكي بنياد جانبازان طي سال ۱۳۸۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۲ در بينا از صفحه ۱۶۵ تا ۱۷۱ منتشر شده است.
نام: ضايعات ديررس چشمي و ريوي در مجروحان شيميايي با گاز خردل در مراجعات به كميسيونهاي پزشكي بنياد جانبازان طي سال ۱۳۸۰
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي برومند محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آگين خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: اميري زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: تعيين وضعيت ضايعات ديررس چشمي و ناتواني كاركرد ريوي در مجروحان شيميايي ناشي از گاز خردل در مراجعه كنندگان به كميسيونهاي پزشكي بنياد جانبازان طي سال ۱۳۸۰٫
روش پژوهش: پژوهش به روش توصيفي بر روي ۵۰۰ نفر از جانبازان شيميايي ناشي از گاز خردل كه ۱۰ سال از مصدوميت آنان گذشته بود و به طور مستمر مراجعه مينمودند، انجام شد. معاينات كامل چشمي و ريوي توسط يك چشم پزشك و يك متخصص ريه انجام شد و گروه بندي از نظر شدت ضايعات به صورت خفيف، متوسط و شديد صورت گرفت. يافته ها توسط آزمون كاي دو مورد قضاوت آماري قرار گرفتند و يا در قالب آماره هاي توصيفي ارايه شدند.
يافته ها: پانصد جانباز مورد بررسي، همگي مرد بودند و در سنين ۵۰-۳۰ سال قرار داشتند كه ۴۸ درصد (بيشترين فراواني) در گروه سني ۳۵-۳۰ سال بودند. مصدومان در  82.2درصد موارد فقط يكبار، ۱۲٫۲ درصد موارد ۲ بار، ۱٫۸ درصد ۳ بار و ۳٫۸ درصد بيش از ۳ بار در تماس با گاز خردل بودند. از نظر مصرف دارو، ۷۷٫۲ درصد داراي سابقه مصرف داروهاي چشمي، ريوي و پوستي بودند و در ۹۹٫۲ درصد موارد، عارضه پوستي داشتند. ضايعات ديررس چشمي و ريوي در همه مجروحان وجود داشت كه ضايعات چشمي در ۸۰ درصد موارد خفيف، در ۱۳٫۲ درصد موارد متوسط و در ۱۱٫۲درصد موارد شديد بودند. ضايعات ديررس متوسط و شديد ريوي در سطح بالاتري نسبت به ضايعات ديررس متوسط و شديد چشمي قرار داشتند و از نظر آماري، رابطه ضايعات چشمي و ريوي معني دار بود.
نتيجه گيري: در مراحل ديررس، فراواني عوارض خفيف چشمي بيشتر از عوارض ريوي است ولي عوارض متوسط و شديد ريوي بيشتر از چشمي است با توجه به عوارض ديررس پيش رونده، پيشنهاد ميشود تحقيقات جامع تر در مورد عوارض چشمي، ريوي، پوستي، خوني و … در اين مجروحان انجام شود.

© حقوق سایت محفوظ است