۱۳۹۵-۰۴-۰۵

مقاله صنعت مشاوره مديريت پويا: ابزار توسعه راهبردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات مديريت راهبردي از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: صنعت مشاوره مديريت پويا: ابزار توسعه راهبردي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنعت مشاوره
مقاله صنعت مشاوره رقابتي
مقاله مزيت توسعه صنعتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خالقي بايگي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: قره چه منيژه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور روشن ساختن نقش صنعت مشاوره مديريت پويا، در توسعه راهبردي طراحي شده است. الزام و ضرورت به کارگيري ميانبرهايي که روند سرعت توسعه راهبردي صنعت را براي کشور ايران امکان پذير سازد، سبب شد که پژوهش حاضر شکل گيرد. تحقيق از نوع بنيادي بوده، به روش توصيفي و پيمايشي انجام شده است. اطلاعات، با استفاده از ابزارهاي مراجعه به اسناد و مدارک، پرسشنامه و مصاحبه گردآوري شده اند. براي آزمون فرضيه تحقيق که شالوده مدل مفهومي را نيز شکل مي دهد، از اطلاعات ۱۲۷ کشور جهان شامل خريداران بالقوه و بالفعل صنعت مشاوره استفاده شده است. آزمون همبستگي اسپيرمن انجام شده، فرضيه بنيادين و مدل مفهومي را تاييد کرده است. مي توان ادعا کرد که چنانچه صنعت مشاوره اي در جايگاه مناسب قرار گيرد و پويا و رقابتي باشد، در توسعه صنعتي، موثر خواهد بود.

© حقوق سایت محفوظ است