۱۳۹۵-۰۱-۰۶

مقاله شکستگي همزمان کنديل خارجي انتهاي استخوان بازو و اوله کرانون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۶۳ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: شکستگي همزمان کنديل خارجي انتهاي استخوان بازو و اوله کرانون
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکستگي هومروس
مقاله شکستگي اوله کرانون
مقاله جااندازي باز
مقاله ثابت سازي داخلي شکستگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري فرد ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: نوري ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شکستگي هاي اطراف آرنج کودکان اغلب به دنبال زمين خوردن کودک رخ مي دهد و يکي از نادرترين انواع آن ها، شکستگي همزمان کنديل خارجي انتهاي استخوان بازو و اوله کرانون است. در اين گزارش پسر ۶ ساله اي معرفي مي شود که به دنبال زمين خوردن حين بازي با درد و تورم آرنج چپ به بخش فوريت هاي بيمارستان شفايحيائيان مراجعه کرده بود. بيمار از نظر معاينه عصبي، عروقي و پوست سالم بود. عکس هاي راديوگرافي، شکستگي جابه جا و همزمان کنديل خارجي انتهاي استخوان بازو و اوله کرانون چپ را نشان داد. بيمار تحت جااندازي باز و ثابت سازي با پين با برش جراحي خلفي- خارجي قرار گرفت و سپس آتل بلند گرفته شد. پس از ۵ هفته پين ها خارج شد و ۷ هفته بعد از جراحي، حرکت آرنج بيمار در تمام جهت ها کامل و بدون درد بود.

© حقوق سایت محفوظ است