۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله شيوه هاي مقابله اي و نگرشهاي ناسالم در معتادان به مواد مخدر و افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۰ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: شيوه هاي مقابله اي و نگرشهاي ناسالم در معتادان به مواد مخدر و افراد سالم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معتادان
مقاله شيوه هاي مقابله اي
مقاله نگرش هاي ناسالم
مقاله حل مساله
مقاله استرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طوفاني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: جوانبخت مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: رويدادهاي استرس زا، شيوه هاي مقابله اي و نگرش فرد به زندگي از عوامل مهم گرايش به وابستگي به مواد دانسته شده اند. هدف از انجام اين پژوهش بررسي الگوي مقابله با استرس و نگرشهاي ناسالم در معتادين مراجعه كننده به مركز بهزيستي مشهد و مقايسه آن با گروه گواه بوده است.
روش: در اين بررسي ۵۰ مرد معتاد به مواد مخدر كه به روش تصادفي ساده انتخاب شده بودند با ۵۰ نفر از مردان سالم كه از نظر سن، تحصيلات، شغل و وضعيت درآمد با گروه معتاد همتاسازي شده بودند، مورد مقايسه قرار گرفتند. ابزارهاي سنجش را در اين بررسي پرسشنامه پاسخ هاي مقابله اي و مقياس نگرشهاي ناسالم تشكيل داده اند.
يافته ها: نتايج نشان داد كه در هنگام بروز مشكل، معتادين كمتر از آزمودنيهاي گروه گواه از روشهاي حل مساله، ارزيابي شناختي و جلب حمايت اجتماعي بهره مي گيرند. آنان بيشتر روش هاي جسماني كردن و مهار هيجاني را به كار ميبرند و داراي نگرشهاي ناسالم بيشتري نسبت به گروه گواه هستند. اين بررسي نشان داد كه شناخت درماني و روش هاي آموزش سازگاري مي تواند در پيشگيري اوليه و ثانويه بيماران مؤثر باشد.

© حقوق سایت محفوظ است