۱۳۹۵-۰۴-۱۳

مقاله شيوع چاقي در مدارس ابتدايي استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۹۰ در پياورد سلامت از صفحه ۲۴ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: شيوع چاقي در مدارس ابتدايي استان گلستان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدارس ابتدايي
مقاله دانش آموزان
مقاله چاقي
مقاله استان گلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وقاري غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: عوامل متعددي زمينه ساز ابتلا انسان به بيماري چاقي است و اين مطالعه با هدف بررسي ميزان شيوع و برخي عوامل اجتماعي- اقتصادي مرتبط با آن در بين دانش آموزان مقطع ابتدايي استان گلستان در سال ۱۳۸۹ به اجرا در آمده است.
روش بررسي: مطالعه از نوع توصيفي- مقطعي است که بر روي ۷۳۹۹ دانش آموز مقطع ابتدايي (۳۹۳۴ پسر و ۳۴۶۵ دختر) از ۱۱۲ مدرسه که بطريق نمونه گيري دو مرحله اي خوشه اي و تصادفي ساده انتخاب شده اند بعمل آمده است. تعداد مدارس از نظر جنس و محل زندگي يکسان بود. از داده هاي استاندارد مرکز پيشگيري و کنترل بيماريها (CDC) براي مقايسه اندازه هاي آنتروپومتري استفاده شده است.
يافته ها: بر اساس آزمون رگرسيون خطي مقدار افزايش وزن، قد و نمايه توده بدني به ازا هر سال در پسران بترتيب ۲٫۷۰ کيلوگرم، ۴٫۶۲ سانتي متر و ۰٫۴۲ کيلوگرم بر متر مربع (P=0.001) و در دختران بترتيب ۳٫۱۲ کيلوگرم، ۵٫۱۹ سانتي متر و ۰٫۵۲ کيلوگرم بر متر مربع  (P=0.001)بود. در مجموع بيشترين و کمترين ميزان شيوع چاقي بترتيب در شهرستان هاي گميشان و راميان مشاهده گرديد. خطر نسبي ابتلا به چاقي در پسران ۱٫۲۰۳ برابر دختران (۱٫۳۴۱-۱٫۰۷۸،  (CI %95و در مناطق شهري ۱٫۳۸۲ برابر مناطق روستائي (۱٫۵۴۱-۱٫۲۴۰،  (CI %95در افراد با وضعيت اقتصادي خوب ۲٫۲۹۷ برابر افراد با وضعيت اقتصادي فقير (۲٫۷۶۱-۱٫۹۱۱،  (CI %95مشاهده گرديد.
نتيجه گيري: چاقي از مشکلات بهداشتي دانش آموزان دبستاني استان گلستان است و با شهرنشيني و بهبود شرايط اقتصادي خطر ابتلا به آن افزايش مي يابد.

© حقوق سایت محفوظ است