۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله شيوع نسبي اسكوليوز با علت ناشناخته در بين دانش آموزان دختر ۱۴ تا ۱۶ ساله، شيراز (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۰) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۲ در مجله تحقيقات پزشكي از صفحه ۱۳ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: شيوع نسبي اسكوليوز با علت ناشناخته در بين دانش آموزان دختر ۱۴ تا ۱۶ ساله، شيراز (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۰)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسكوليوز با علت ناشناخته
مقاله جوانان
مقاله شيوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همايوني كي نوش
جناب آقای / سرکار خانم: علويان قوانيني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اسکوليوز با علت ناشناخته، شايع ترين گونه اسکوليوز است. در اسکوليوز با علت ناشناخته جوانان، زير شانزده سال گزارش شده است. اين بررسي براي تعيين فراواني نسبي اسکوليوز با علت ناشناخته در ميان دانش آموزان دختر انجام گرفت.
روش کار: چهارصد دانش آموز دختر ۱۴ تا ۱۶ ساله از نواحي گوناگون آموزش و پرورش شهر شيراز، به شيوه تصادفي خوشه اي به بررسي وارد شدند. پس از گرفتن تاريخچه پزشکي شامل نحوه نشستن روي نيمکت و ورزش منظم، معاينه در دو حالت ايستاده و خم شده به جلو انجام شد و از دانش آموزاني که داراي انحراف جانبي کمر بودند، پرتونگاري ستون فقرات انجام شد و زاويه انحراف با روش کاب (Cobb) محاسبه گرديد.
يافته ها: فراواني نسبي اسکوليوز در افراد اين بررسي، ۱۱±۰٫۰۳ درصد بود، که پنج درصد آنها، انحراف بيشتر از ده درجه و ۱٫۲۵ درصد، انحراف ببيشتر از بيست درجه داشتند. کج نشستن (Lateral Bending) بر روي نيمکت در افراد داراي اسکوليوز، در مقايسه با افراد سالم، به طوري معني دار بيشتر بود (P<0.05)، اما از نظر ورزش کردن منظم، تفاوتي ميان اين دو گروه پيدا نشد.
نتيجه: با توجه به فراواني نسبي بالاي اسکوليوز با علت ناشناخته، اين بررسي نشان دهنده اهميت غربالگري مدرسه ها براي يافتن مبتلايان به اسکوليوز است، تا بتوان با تشخيص زودرس و درمان محافظه کارانه، از پيشرفت آن جلوگيري کرد.

© حقوق سایت محفوظ است