۱۳۹۵-۰۴-۰۶

مقاله شيوع ناتواني هاي خاص خواندن و نوشتن در دانش آموزان دوره ابتدايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۳۵۳ تا ۳۶۳ منتشر شده است.
نام: شيوع ناتواني هاي خاص خواندن و نوشتن در دانش آموزان دوره ابتدايي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناتواني يادگيري
مقاله ناتواني خواندن
مقاله ناتواني نوشتن
مقاله دانش آموزان ابتدايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسينايي علي
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجاني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: نوفرستي اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين ميزان شيوع ناتواني هاي خاص خواندن و نوشتن در دانش آموزان مقطع ابتدايي، ۳۲۸۲ نفر از دانش آموزان پايه هاي سوم، چهارم و پنجم مناطق هفت گانه آموزشي استان قم بر اساس روش نمونه برداري طبقه اي انتخاب شدند. در وهله اول، معلمان فهرست نشانه هاي ناتواني هاي يادگيري (فوست و لو، ۱۹۹۵) را براي هر دانش آموز تکميل کردند. سپس، کساني که بيش از سه نشانه ناتواني خاص يادگيري را داشتند به آزمون هاي خواندن و نوشتن محقق ساخته پاسخ دادند. ماتريس هاي پيشرونده ريون (ريون، ۱۹۵۶) در مورد دانش آموزاني که نمره پايين تر از نمره ملاک گرفتند، اجرا شد. در نهايت، ۳۱۳۰ دانش آموز که نمره هاي آنها در آزمون هاي خواندن و نوشتن پايين تر از نمره ملاک بود و فاقد نقايص هوشي، بينايي، شنوايي و حرکتي بودند، نمونه پژوهش را تشکيل دادند. يافته ها نشان دادند که (۱) ميزان شيوع ناتواني خاص خواندن در استان قم، ۱٫۵۵ درصد و ناتواني خاص نوشتن، ۱٫۳۴ درصد است، (۲) بين دختران و پسران تفاوت معنادار وجود ندارد، (۳) سه پايه تحصيلي از نظر ميزان شيوع ناتواني خاص خواندن تفاوت معنادار دارند و (۴) بين مناطق هفت گانه استان قم در ميزان شيوع ناتواني خاص خواندن و نوشتن تفاوت معنادار وجود دارد. با توجه به يافته هاي پژوهش حاضر که نمايانگر تعداد قابل توجه دانش آموزان مبتلا به ناتواني هاي خاص است، نياز به اقدام پيشگيرانه و درماني در اين زمينه آشکار مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است