۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله شيوع موارد اورژانسي و انواع داروها و كيت اورژانس موجود در مطب هاي دندانپزشكي سطح تبريز در سال ۱۳۸۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۴ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE) از صفحه ۴۸۴ تا ۴۹۳ منتشر شده است.
نام: شيوع موارد اورژانسي و انواع داروها و كيت اورژانس موجود در مطب هاي دندانپزشكي سطح تبريز در سال ۱۳۸۱
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فوريت هاي پزشكي
مقاله داروهاي اورژانسي
مقاله لوازم اورژانسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسگرزاده علي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: دباغي تبريزي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: وقوع موارد اورژانسي در هنگام درمانهاي دندانپزشکي از ناگوارترين حوادثي است که در مدت خدمت يک دندانپزشک رخ مي دهند. زيرا اين فوريتها به دليل ماهيت خود، بيمار و دندانپزشک را در حالتي قرار داده، که سهل انگاري و اشتباه در درمان آنها مي تواند نتايج غير قابل جبراني به همراه داشته باشد. هدف از اين مطالعه بررسي ميزان شيوع فوريتهاي پزشکي در مطبهاي دندانپزشکي، داروها و کيت اورژانس موجود در مطبهاي دندانپزشکي و ميزان احساس نياز دندانپزشکان به کسب مهارتها و آموزش عملي در خصوص برخورد صحيح با فوريتهاي پزشکي مي باشد.
روش بررسي: اين تحقيق از نوع توصيفي و با روش مصاحبه با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت. در اين مطالعه ۳۶ مطب دندانپزشکي به صورت تصادفي در سطح شهر تبريز شامل مطبهاي موجود در خيابان هاي آبرسان، ۱۷ شهريور، شهرک نور، رسالت، نصف راه، بلوار منجم و شريعتي انتخاب شدند که اکثر دندانپزشکان انتخاب شده در سطح عمومي بودند. داده ها توسط نرم افزار کامپيوتري SPSS مورد آناليز قرار گرفتند.
يافته ها: حدود ۷۸% افراد به پرسشنامه ها پاسخ دادند. کاهش فشارخون وضعيتي و سنکوپ وازودپرسور شايع ترين حادثه اورژانس بودند. بيشترين داروي اورژانس اپي نفرين و اکسيژن بود. بيشترين لوازم اورژانس ساکشن و سرساکشن و ست سرم بود. اکثريت افراد مورد مطالعه خواستار آموزش هاي بيشتري بودند (۸۶٫۱ درصد).
نتيجه گيري: اورژانس هاي پزشکي اغلب در مطب هاي دندانپزشکي رخ مي دهند و نياز آشکاري جهت آموزش بيشتر دندانپزشکان براي کنترل فوريتهاي پزشکي را نشان مي دهند.

© حقوق سایت محفوظ است