۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله شيوع فلوئوروزيس دنداني و تعيين شاخص DMFT در مدارس راهنمايي مناطق جرقويه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۷۹ در پژوهش در علوم پزشکي از صفحه ۲۶۰ تا ۲۶۴ منتشر شده است.
نام: شيوع فلوئوروزيس دنداني و تعيين شاخص DMFT در مدارس راهنمايي مناطق جرقويه
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلوئوروزيس
مقاله فلورايد
مقاله DMFT
مقاله اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي وجيهه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: كريميان رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه. سازمان جهاني بهداشت، حد بهينه فلورايد را در مناطق ويژه اي ۱ppm اعلام کرده است. در منطقه جرقويه با وجودي که غلظت فلورايد آب آشاميدني از اين مقدار کمتر است، فلوئوروزيس دنداني به مقدار زياد قابل مشاهده مي باشد. با در نظر گرفتن نقش فلورايد در کاهش پوسيدگي، تحقيقي در مورد شيوع و شدت فلوئوروزيس، ميانگين DMFT و رابطه اين دو انجام شد.
روشها. بر اساس مطالعه مقدماتي و با توجه به اينکه بررسي
DMFT نيز دربرنامه تحقيق قرار داشت، تعداد ۲۵۶ دانش آموز مشغول به تحصيل در مقطع راهنمايي در جرقويه سفلي و ۲۶۳ نفر در جرقويه عليا به روش نمونه گيري سهميه اي و پس از قرار دادن سهميه براي هر مدرسه، مورد مطالعه قرار گرفتند. براي ارزيابي فلوئوروزيس و پوسيدگي دنداني به ترتيب از شاخص هاي TF و DMFT استفاده شد.
نتايج. شيوع فلوئوروزيس دنداني در درجات مختلف در منطقه جرقويه عليا و سفلي به ترتيب ۶۵٫۸ درصد و ۴۴٫۹ درصد است. ميانگين DMFT در دو منطقه به ترتيب ۲٫۲۴۷۱ و ۲٫۰۵۰۸ است. بررسي مقدار DMFT در اسکورهاي مختلف ايندکس TF نشان مي دهد که از اسکور صفر به يک، مقادير DMFT کاهش مي يابد سپس به تدريج افزايش مي يابد بطوري که در اسکور ۵ به بالاترين حد خود مي رسد.
بحث. گرمي هوا و شوري آب آشاميدني و در نتيجه نوشيدن آب بيشتر، همچنين مصرف چاي زياد باعث گرديده است که عليرغم وجود فلورايد به غلظت کمتر از
۱ppmدر آب آشاميدني مناطق مورد مطالعه، فلوئوروزيس شيوع زيادي داشته باشد. شايد بتوان علت کاهش يافتن پوسيدگي در درجات خفيف فلوئوروزيس و افزايش آن در درجات شديد فلوئوروزيس در تحقيق حاضر را خاصيت عنصر فلورايد در ترکيب با کريستالهاي هيدروکسي آپاتيت و ايجاد فلوئور و هيدروکسي آپاتيت دانست.

© حقوق سایت محفوظ است