۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله شيوع فقدان مادرزادي دندانهاي دايمي قدامي و پرمولر در جمعيت ۱۷-۱۲ ساله (بابل، ۱۳۷۹) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۱ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۳۰ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: شيوع فقدان مادرزادي دندانهاي دايمي قدامي و پرمولر در جمعيت ۱۷-۱۲ ساله (بابل، ۱۳۷۹)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فقدان مادرزادي دندان
مقاله دندان دايمي
مقاله دندان شيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرتوي ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: مهران فر پدرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: فقدان مادرزادي يك يا چند دندان يكي از آنومالي هايي است كه به تنهايي يا همراه با سندرم هاي ارثي ديده مي شود. تشخيص به موقع فقدان (missing) دنداني مي تواند از بروز مشكلات بعدي در وضعيت فك و دهان بيمار بكاهد. از آنجايي كه آمار دقيقي از ميزان فقدان دندان هاي دايمي قدامي و پرمولر در ايران وجود ندارد، اين مطالعه به منظور تعيين شيوع آن در جمعيت ۱۷-۱۲ ساله شهر بابل انجام گرفت.
مواد و روشها: در يك مطالعه توصيفي مقطعي تعداد ۱۵۳۶ نفر از دانش آموزان ۱۷-۱۲ ساله شهر بابل از طريق نمونه گيري چند مرحله اي(multistage)  تحت معاينه از نظر فقدان دندان دايمي قدامي يا پرمولر در دهان قرار گرفتند. نتايج حاصل از معاينه و تهيه راديوگرافي پري آپيكال، توسط آزمون آماري آناليز واريانس يك طرفهANOVA  مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: از مجموع ۱۵۳۶ نفر، ۱۳۲ (۸٫۵۹%) مورد فقدان دندان واقعي داشتند كه اين ميزان در پسرها ۸٫۴% و در دخترها ۸٫۸% بود. شايع ترين دندان هاي دچار missing شامل پرمولر دوم منديبل (۴۵٫۵%)، لاترال ماگزيلا (۳۴%) و پرمولر دوم ماگزيلا (۱۰٫۶%) بودند. ضمنا اين فقدان مادرزادي واقعي دندانها در دو جنس تقريبا يكسان مشاهده شد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج و وفور نسبي فقدان مادرزادي دندان در جامعه، توجه به فقدان ظاهري يا واقعي حين معاينات دندانپزشكي، الزامي است .

© حقوق سایت محفوظ است