۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله شيوع عفونت هپاتيت C در دندانپزشكان شهر يزد و سنجش آگاهي آنها در مورد انواع هپاتيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۵۵ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: شيوع عفونت هپاتيت C در دندانپزشكان شهر يزد و سنجش آگاهي آنها در مورد انواع هپاتيت
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دندانپزشكان
مقاله هپاتيت C
مقاله آگاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهناز محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: بهناز فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: هپاتيت C عفونت نسبتا شايعي است كه يكي از راههاي انتقال آن ورود اتفاقي سوزن آلوده مي باشد و دندانپزشكان از اين نظر پيوسته در معرض خطر مي باشند.
هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسي شيوع هپاتيت C و سنجش آگاهي دندانپزشكان شهر يزد در مورد انتقال و پيشگيري از بيماري هپاتيت انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي- تحليلي كه به صورت مقطعي (۱۳۸۱) انجام شد، از تمامي دندانپزشكان شاغل در شهر يزد نمونه خون (۱۰۴ مورد) گرفته شد و در آزمايشگاه سازمان انتقال خون شهر يزد، ابتدا به روش ELISA نسل اول از نظر Anti HCV و در صورت مثبت بودن آزمايش Riba براي تاييد انجام شد؛ در اين بررسي همچنين پرسشنامه اي توسط هر دندانپزشك تكميل گرديد كه به وسيله آن ميزان آگاهي وي نسبت به بيماري هپاتيت سنجيده شد. پس از استخراج نتايج، نمرات آگاهي در سطوح متغيرهاي مستقل و با استفاده از آزمونهاي آناليز واريانس و t مقايسه شدند.
يافته ها: هيچ يك از ۱۰۴ نمونه گرفته شده از نظر Anti HCV مثبت نبودند؛ ميانگين كلي آگاهي دندانپزشكان در مورد هپاتيت ۰۸/۱۴ در مقياس ۲۰ بود؛ آگاهي ۱/۹۲% از اين افراد، در حد متوسط و بالا بود بين آگاهي افراد مورد مطالعه با متغيرهاي سن، جنس و سابقه كار از نظر آماري اختلاف معني داري وجود نداشت.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است