۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله شيوع عفونت هپاتيت B دربيماران مبتلا به ليكن پلان در شهر كرمان در سال ۱۳۸۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۴۴ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: شيوع عفونت هپاتيت B دربيماران مبتلا به ليكن پلان در شهر كرمان در سال ۱۳۸۱
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليکن پلان
مقاله هپاتيت B
مقاله كرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسفنديارپور ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: فهيمي فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري زرير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ليکن پلان يک بيماري التهابي پاپولواسکواموس است که همراهي آن با بيماري‌هاي کبدي به خصوص هپاتيت B تا کنون در چندين مطالعه ذکر شده است. با توجه به شيوع روزافزون، هپاتيت B در جامعه ما و اهميت آلودگي به اين ويروس که يکي از معضلات بهداشتي در ايران مي‌باشد، مطالعه‌اي در جمعيت شهركرمان براي بررسي فراواني موارد مثبت آلودگي با آنتي‌ژن سطحي هپاتيت (HBsAg) B در بيماران ليکن پلان انجام شد تا با ميزان فراواني آن در کل جامعه کرماني که معادل يک تا دو درصد است، مقايسه شود.
مواد و روش‌ها :در طي اين بررسي توصيفي – تحليلي، مطالعه بر روي۱۲۰ نفر بيمار مبتلا به ليکن پلان و ۱۸۳ نفر شاهد سالم از داوطلبان اهداء کننده خون در طي ۱۰ ماه در سال ۱۳۸۱ در شهر کرمان در درمانگاه‌هاي تخصصي پوست انجام گرفت. تشخيص بيماران بر اساس يافته‌هاي باليني و بيوپسي پوست انجام گرفت. آزمايش جستجو براي HBsAg در سرم درخواست شد. جستجو براي HBsAg به روش (Enzyme-Linked Immunosorbent assay) ELISA براي هر دو گروه بيماران و شاهد صورت گرفت.
يافته‌ها: ميانگين سني بيماران ۴۵/۱±۷۵/۳۵ سال و ميانگين در گروه شاهد ۷/۰±۷/۳۲ بود. در گروه بيماران ۵۷ نفر (۵/۴۷%) زن و ۶۳ نفر (۵/۵۲%) مرد بودند، از گروه شاهد ۴۶ نفر (۲۵(%  زن و ۱۳۷ نفر (۷۵%) مرد بودند. هم‌چنين نتايج نشان داد كه شايع‌ترين محل ابتلا به ليکن پلان اندام فوقاني (۵/۶۷%) و شايع‌ترين فرم باليني نوع مخاطي (مخاط ژنيتال و دهان) (۵/۶۷%) و در درجه دوم نوع کلاسيک (۶۵%) بود. درگروه بيماران يک نفر (۸/ (%۰از نظر HBsAg مثبت و در گروه شاهد ۴ نفر (۲/۲%) داراي HBsAg در خون محيطي بودند. اين اختلاف از نظر آماري معني دار نبود.
نتيجه‌گيري: يافته‌هاي اين مطالعه نشان دادند که بررسي تمام بيماران مبتلا به ليکن پلان از نظر آلودگي به آنتي‌ژن سطحي هپاتيت نوع B لازم نبوده و پيشنهاد مي‌شود مطالعاتي با گروه‌هاي بزرگتر و چند کانونه در ساير نقاط کشور انجام شود تا در مورد ضرورت انجام آزمايش مورد نظر به طور قاطعانه نظر داده شود.

© حقوق سایت محفوظ است