۱۳۹۵-۰۳-۱۹

مقاله شيوع شکاف لب و کام در بيمارستان امام خميني شهر تهران در طي سالهاي ۱۳۸۳-۱۳۷۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۴۸ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: شيوع شکاف لب و کام در بيمارستان امام خميني شهر تهران در طي سالهاي ۱۳۸۳-۱۳۷۸
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيوع
مقاله شكاف لب
مقاله شكاف كام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جميليان عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نيري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: بابايان آلنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: يکي از مشکلات موجود عدم آگاهي از ميزان شکاف لب و کام مي باشد. با توجه به نبود آمار شيوع شکاف لب و کام در سالهاي اخير در ايران، بدست آوردن آن مي تواند پايه دقيقي براي برنامه ريزي هاي کلان وزارت بهداشت و درمان بيماران باشد. اين مطالعه با هدف تعيين شيوع شکاف لب و کام دربيمارستان امام خميني طي سالهاي ۱۳۸۳-۱۳۷۸ و همچنين تعيين عوامل مرتبطه انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه به روش جمع آوري داده هاي موجود (Existing Data) انجام شد. در اين تحقيق، نوزادان متولد شده در بيمارستان امام خميني در بين سالهاي ۱۳۸۳-۱۳۷۸ بر اساس وجود يا نبود شکاف لب و کام طبقه بندي شدند. سپس يک پرونده بالاتر و يک پرونده پايينتر به عنوان گروهي که شکاف نداشتند، در نظر گرفته شدند و عواملي مثل تاريخ تولد نوزاد، جنس نوزاد، محل سکونت والدين، وزن نوزاد، سن مادر، پاريتي مادر، وجود ازدواج فاميلي، وجود بيماري همراه نوزاد، وجود بيماري همراه مادر وجود و نوع شکاف لب و کام بررسي گرديدند. يافته ها با استفاده آزمون آماري chi- square مقايسه شدند.
يافته ها: در اين تحقيق از ۱۱۶۵۱ نوزاد زنده متولد شده، ۲۵ نوزاد همراه با شکاف لب و کام بودند، که شيوعي برابر با ۲٫۱۴ در ۱۰۰۰ تولد زنده را نشان مي دهد. در اين تحقيق ۵۲ درصد بيماران داراي شکاف لب و کام و ۳۶ درصد شکاف کام و ۱۲ درصد شکاف لب داشتند. نيمي از نوزاداني داراي شکاف با وزن کمتر از ۲۵۰۰ گرم بدنيا آمده بودند. ۶۰ درصد نوزادان همراه شکاف بيماري زمينه اي ديگري نيز داشته اند. ۳۱٫۸% از نوزادان مبتلا حاصل ازدواج فاميلي بودند.
نتيجه گيري: اين تحقيق نشان داد که شيوع شکاف لب و کام ۲٫۱۴ در ۱۰۰۰ تولد زنده بوده است، و نسبت به جوامع ديگر هنوز در مقام بالاتري قرار دارد. درضمن در نوزادان متولد شده با وزن کم و نوزاداني که بيماري همراه ديگري نيز دارند و نوزادان حاصل از ازدواج فاميلي شکاف بيشتر ديده شد.

© حقوق سایت محفوظ است