۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله شيوع سوء تغذيه پروتيين ـ انرژي و عوامل موثر بر آن در كودكان زير ۵ سال شهرستان ساوجبلاغ سال ۸۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۴ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۹۷ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: شيوع سوء تغذيه پروتيين ـ انرژي و عوامل موثر بر آن در كودكان زير ۵ سال شهرستان ساوجبلاغ سال ۸۱
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيوع
مقاله عوامل موثر
مقاله سو تغذيه پروتيين ـ انرژي
مقاله كودكان زير ۵ سال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ريماز شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: مقتدري اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: شيدفر فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: پورملك فرشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سوء تغذيه پروتئين ـ انرژي يکي از مشکلات جوامع به ويژه در کودکان زير ۵ سال مي‌باشد. با توجه به عوارض شناخته شده و گزارش‌هاي متفاوت و متناقص از شيوع اختلال به ويژه عوامل موثر بر بروز آن، اين بررسي انجام گرفته است. هدف از اين مطالعه تعيين شيوع و عوامل موثر بر سوء تغذيه پروتئين ـ انرژي در کودکان کمتر از ۵ سال است. روش بررسي: مطالعه به روش توصيفي ـ مقطعي از مهرماه تا اسفندماه ۱۳۸۱ در شهرستان ساوجبلاغ انجام گرفته است. نمونه‌ها براساس ۲۰% شيوع سوء تغذيه و حدود اطمينان ۹۵% و با محاسبه اثر طرح ۸/۱ و درصد خطاي ۰۳/۰ تعيين شدند. با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه‌اي ۱۲۴۳ کودک انتخاب شدند.(۶۳۲ نمونه روستايي و ۶۰۳ نمونه شهري). داده‌ها توسط پرسش‌نامه، مصاحبه و مشاهده جمع‌آوري شدند. يافته‌ها: مهم‌ترين يافته‌ها در اين مطالعه عبارت بودند از: شيوع از رشد بازماندگي در دختران بيش از پسران بود به ترتيب (۱/۱۲%، ۷/۸%)، شيوع کم وزني در بين دختران(۷/۴%) و در پسران(۷/۳%) بود، سن(۰۴۳/۰<p)، وزن(۰۰۱/۰<p) و قد(۰۰۱/p >0) کودکان با سوء تغذيه رابطه معني‌داري داشت. بين سوء تغذيه و کالري رژيم غذايي رابطه معني‌داري وجود داشت(۰۳۸/p>0)(در گروه سني ۴-۳ سال). هم چنين در اين مطالعه رابطه معني‌داري بين وزن براي قد، براي سن و پروتئين کم در رژيم غذايي نشان داده شد(۰۱/۰<p)(در گروه‌هاي سني ۲-۱ سال و ۳-۲ سال). نتيجه‌گيري: براساس يافته‌هاي اين مطالعه کودکان مبتلا به سوء تغذيه خفيف بودند. از عوامل تعيين کننده موثر شناخته شده در سوء تغذيه کودکان زير ۵ سال شهرستان ساوجبلاغ در اين بررسي مي‌توان از عدم استفاده از غذاي کمکي(۰۴۵/۰<p)، عدم آگاهي مادر از زمان مناسب شروع تغذيه تکميلي(۰۲۲/p>0) و صرف نصف درآمد خانوار براي خريد مواد غذايي(۰۳۹/۰<p) نام برد.

© حقوق سایت محفوظ است