۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله شيوع سوء تغذيه در كودكان ۵-۱ ساله شهر رفسنجان در سال ۱۳۸۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۲۶۰ تا ۲۶۶ منتشر شده است.
نام: شيوع سوء تغذيه در كودكان ۵-۱ ساله شهر رفسنجان در سال ۱۳۸۰
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندازه ‌گيري آنتروپومتريك
مقاله سوء تغذيه
مقاله كودكان
مقاله رفسنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالم زينت
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ فتح الهي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سوء تغذيه از نوع كمبودهاي تغذيه‌اي، مشكل عمده كشور‌هاي در حال توسعه است و در اكثر موارد (۶۰%) علت مرگ و مير كودكان زير ۵ سال ناشي از سوء تغذيه مي‌باشد. بنابراين سوء تغذيه معمولي‌ترين و بارزترين دليل كاهش عمر، بقاء و سلامت كودكان است. علاوه بر اين كمبود‌هاي تغذيه‌اي در كودكان با كاهش آموزش پذيري ، افت توانمندي ، كارآيي و عدم توانائي در كسب مهارت‌ها قابل تعمق است. با انجام مطالعه قبلي و شيوع سوء تغذيه در كودكان مهد كودك‌هاي شهر رفسنجان اين مطالعه به منظور تعيين شيوع سوء تغذيه در كودكان ۵-۱ ساله اين شهر طراحي شد.
مواد و روشها: اين مطالعه يك بررسي توصيفي- مقطعي بود. ۱۰۷۰ كودك ۵-۱ ساله از مراكز بهداشتي شهري با نمونه‌گيري طبقه بندي انتخاب و پرسشنامه فردي مربوط به هر كودك توسط مادر تكميل شد.اندازه‌گيري قد ، وزن براي سن و قد براي سن كودكان و مقايسه آنها با جداول NCHS-WHO بيان شد.
يافته‌ها: نمايه قد براي سن كودكان نشان داد كه ۳/۱۰% كودكان داراي كوتاه قدي متوسط تا شديد هستند.كوتاه قدي در دختران و پسران به ترتيب ۳/۹% و ۱۱٫۳% بود. نمايه وزن براي قد نشان داد كه ۸/۵% كودكان داراي لاغري شديد و متوسط هستند. شيوع لاغري در دختران و پسران به ترتيب ۹/۵% و ۸/۵% بود. نمايه وزن براي سن نشان داد كه ۵/۱۱% كودكان داراي كم وزني شديد و متوسط هستند. شيوع كم وزني در دختران و پسران به ترتيب ۴/۱۱% و ۶/۱۱% بود.
نتيجه‌گيري: اين بررسي نشان داد سوء تغذيه مشكل كودكان اين شهر مي‌باشد هر چند شيوء سوء تغذيه نسبت به بررسي‌هاي قبلي كمتر شده است كه اين امر نشان دهنده فعاليت مناسب شبكه‌هاي بهداشت و درمان است، ولي براي رسيدن به جامعه ايده‌آل بايستي فعاليت‌ها با كفايت بيشتري انجام شود.

© حقوق سایت محفوظ است