۱۳۹۵-۰۴-۰۹

مقاله شيوع رفتارهاي پرخطر و عفونت ‌هاي منتقله از راه جنسي در زنان مراجعه ‌کننده به مرکز ترک اعتياد نيلوفر کرمانشاه (۸۹-۱۳۸۸) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۴۰۰ تا ۴۰۶ منتشر شده است.
نام: شيوع رفتارهاي پرخطر و عفونت ‌هاي منتقله از راه جنسي در زنان مراجعه ‌کننده به مرکز ترک اعتياد نيلوفر کرمانشاه (۸۹-۱۳۸۸)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرکز ترک اعتياد
مقاله زنان
مقاله رفتارهاي پرخطر
مقاله عفونت ‌هاي منتقله جنسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: كريمان نورالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري فيض اله
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: اعتياد به مواد مخدر يکي از مشکلات بهداشتي، درماني و اجتماعي قرن حاضر است. رفتارهاي جنسي پرخطر و استفاده از مواد مخدر از علل مستعدکننده عفونت ‌هاي تناسلي مي‌ باشند. مطالعه حاضر با هدف تعيين شيوع رفتارهاي پرخطر و عفونت ‌هاي منتقله از راه جنسي در زنان مراجعه‌ کننده به مرکز ترک اعتياد نيلوفر کرمانشاه در سال ‌هاي ۸۹-۱۳۸۸ انجام شد.
روش‌ ها: در اين مطالعه توصيفي، ۷۶ زن مراجعه‌ کننده به مرکز ترک اعتياد نيلوفر کرمانشاه به ‌روش نمونه ‌گيري در دسترس شرکت کردند. براي همه نمونه ‌ها پرسشنامه‌ ها تکميل و ۵ سي ‌سي خون جهت تعيين ابتلا به هپاتيتB ، سيفليس و هرپس گرفته شد. ابتلا به سيفليس با روش RPR و FTA و ابتلا به هپاتيت و هرپس به روش الايزا انجام شد. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از نرم ‌افزار SPSS نسخه ۱۶ و به ‌کارگيري آمار توصيفي، آزمون T، کاي ‌دو و آزمون دقيق فيشر استفاده شد.
يافته ‌ها: ميانگين سن زنان ۳۵٫۲۲ سال بود، ۵۱٫۳ درصد بي‌ سواد بودند و ۴۸٫۷ درصد تحت پوشش کميته امداد قرار داشتند. استفاده از سرنگ مشترک و شريک جنسي متعدد در نمونه ‌ها اصلا وجود نداشت. در هيچ ‌يک از نمونه ‌ها آزمايش سيفليس و هپاتيت B مثبت نشد اما در ۹۶٫۱ درصد نمونه‌ ها نتيجه آزمايش هرپس مثبت شد.
نتيجه ‌گيري: در اين مطالعه رفتارهاي پرخطر و ابتلا به بيماري ‌هاي منتقله جنسي، کمتر از حد انتظار بود. مطالعه حاضر در درمانگاه دولتي انجام شد، لذا مطالعه ‌اي در جمعيت متفاوتي از زنان معتاد در بخش‌ هاي خصوصي و زندان جهت برآورد صحيح رفتارهاي پرخطر و عفونت ‌هاي منتقله از راه جنسي در جامعه زنان معتاد ايراني توصيه مي ‌گردد.

© حقوق سایت محفوظ است