۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله شيوع ديابت قندي و اختلال تحمل گلوكز در افراد بالاي ۲۵ سال قزوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۲ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۴۱ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: شيوع ديابت قندي و اختلال تحمل گلوكز در افراد بالاي ۲۵ سال قزوين
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت
مقاله اختلال تحمل گلوكز
مقاله شيوع
مقاله غربالگري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اردشيرلاريجاني محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: ملك افضلي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: پژوهي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سماوات طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: حجت زاده عليه
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: برادرجليلي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: اديبي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: شفايي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ديابت از عمده ترين مشكلات بهداشتي همه كشورهاست و داشتن اطلاعات همه گير شناسي براي آگاهي از وضعيت يك بيماري، نياز اوليه براي حل مشكلات مربوط به آن است.
هدف: اين مطالعه به منظور تعيين ميزان شيوع ديابت يا اختلال تحمل گلوكز در قزوين انجام شد.
مواد و روش ها: طي يك مطالعه مقطعي، ۱۰۰۰ فرد بالاي ۲۵ سال ساكن شهر قزوين به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند تا جهت معاينه، آزمايش هاي لازم و پركردن پرسش نامه مراجعه كنند. تشخيص ديابت و اختلال تحمل گلوكز با توجه به معيارهاي سازمان جهاني بهداشت و بر اساس قند پلاسمايي ناشتا و آزمون تحمل قند خوراكي گذاشته شد.
يافته ها: ميزان شيوع ديابت قندي در مردان %۹/۱۵ و در زنان %۷/۱۲ بود.ميزان شيوع اختلال تحمل گلوكز، در مردان %۷ و در زنان %۱۰ بود. اختلاف شيوع بين زنان و مردان در هيچ يك از دو گروه به لحاظ آماري معني دار نبود. در اين مطالعه ميزان شيوع ديابت و اختلال تحمل گلوكز با افزايش سن، بيشتر مي شد(P<0.0001) . فقط %۳۷ از بيماران از ابتلا خود به ديابت اطلاع داشتند.
نتيجه گيري: ديابت قندي و اختلال تحمل گلوكز در جمعيت شهري قزوين يك مشكل همه گير بهداشتي است ؛ به طوري كه از هر ۵ فرد بالغ اين شهر، ۱ نفر به ديابت يا اختلال تحمل گلوكز مبتلاست. به نظر مي رسد برنامه هاي مداخله اي و پيشگيري هاي منظم براي كنترل اين مشكل بهداشتي در قزوين ضروري است.

© حقوق سایت محفوظ است