۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله شيوع افسردگي‌ در سالمندان‌ شهر كرمان‌ در سال‌ ۱۳۸۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۵۸ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: شيوع افسردگي‌ در سالمندان‌ شهر كرمان‌ در سال‌ ۱۳۸۱
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمند
مقاله افسردگي‌
مقاله كرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي زاده قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مطالعات‌ مختلف‌ نشان‌ داده‌ است‌ كه‌ افسردگي‌ از جمله‌ اختلالات‌ شايع‌ روان‌پزشكي‌ مي‌باشد و حدود ۲۰-۸% افراد را درگير مي‌سازد. به‌ منظور بررسي‌ شيوع افسردگي‌ در افراد سالمند، مطالعه‌ حاضر در افراد بالاي‌ ۵۰ سال‌ در شهر كرمان‌ انجام ‌شد.
مواد و روش‌ها: مطالعه‌ به‌ صورت‌ مقطعي‌ در بهار و تابستان‌ سال‌ ۱۳۸۱ انجام‌ شدو تعداد ۱۲۱۲ نفر افراد بالاي‌ ۵۰ سال‌ به‌ طريقه‌ نمونه‌گيري‌ دو مرحله‌اي‌ (خوشه‌اي- تصادفي) مورد بررسي‌ قرار گرفتند. افسردگي به وسيله پرسش‌نامه Beck مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته‌ها: از كل‌ افراد مورد مطالعه‌ ۲۲۵ نفر (۶/۱۸%) علايم‌ افسردگي‌ مرزي‌ و ۷۲۸ نفر (۶۰%) داراي‌ درجاتي‌ از افسردگي‌ بودند و از نظر شيوع افسردگي‌ تفاوت‌ معني‌دار آماري‌ بين‌ دو جنس‌ وجود داشت. هم‌چنين‌ بين‌ وضعيت‌ تأهل‌، سطح‌ تحصيلات‌، سن‌، شغل‌، وضعيت‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ و اعتياد به‌ سيگار و مواد مخدر و افسردگي‌ رابطه‌ معني‌دار وجود داشت‌. اما با در نظر گرفتن‌ اضطراب‌ به‌ عنوان‌ يك‌ عامل همراه‌ افسردگي‌، ارتباط‌ بين‌ جنس‌، شغل‌، وضعيت‌ تأهل‌ و افسردگي‌ معني‌دار نبود.
نتيجه‌گيري: از يافته‌هاي‌ مطالعه‌ چنين‌ بر مي‌آيد كه‌ شيوع افسردگي‌ در افراد سالمند در كرمان‌ بالا است و جنسيت‌ زن‌، وضعيت‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ پايين‌، جدا زندگي‌ كردن‌ و اعتياد را مي‌توان از جمله عوامل‌ خطر براي‌اين نكته دانست.

© حقوق سایت محفوظ است