۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله شيوع اختلالهاي روانپزشكي در وابستگان به مواد افيوني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۰ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۳۸ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: شيوع اختلالهاي روانپزشكي در وابستگان به مواد افيوني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال هاي روانپزشكي
مقاله وابستگي به مواد افيوني
مقاله اعتياد
مقاله ترياك
مقاله تشخيص همزمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خالقي عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: صيادي اناري احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: در بررسي حاضر رابطه ميان شدت اختلالهاي روانپزشكي و شدت وابستگي به مواد افيوني به عنوان يك پيش آگهي منفي در درمان افراد معتاد به مواد مخدر مورد بررسي قرار گرفته است.
روش: اين بررسي از نوع توصيفي- مقطعي است. آزمودني هاي پژوهش را ۲۴۰ نفر (۲۳۲ مرد، ۸ زن) تشكيل داده‏اند كه به تصادف از ميان بيماران معتاد به مواد افيوني مراجعه كننده براي درمان انتخاب شده‏اند. ابزار پژوهش، آزمون MMPI و مصاحبه روانپزشكي بوده است كه به صورت انفرادي اجرا شده است. داده‏ها به كمك آزمونهاي آماري خي دو، تحليل واريانس و روش توكي تحليل گرديده است.
يافته‏ها: شايع ترين روش مصرف كشيدن ترياك با سيخ و سنگ (۸/۲۸%)، ميانگين طول مدت مصرف ۹۶/۵ سال، ميانگين سن شروع اعتياد ۲۴ سالگي و ميانگين دفعات ترك ۱/۱ مرتبه بوده است. ۴/۵۰% نمونه داراي يك يا چند تشخيص روانپزشكي بودند و به ترتيب اختلال شخصيت ضد اجتماعي با ۲۵%، افسردگي با ۵/۲۰% و اضطراب با ۳/۱۸% شايع ترين اختلالها بوده‏اند. اين بررسي نشان داد كه با افزايش شدت وابستگي به مواد شدت اختلالهاي روانپزشكي بيشتر شده است. به طوري كه مصرف كنندگان ترياك با وافور و سيخ و سنگ به ترتيب ۵/۳۰% و ۲/۳۹% و تدخين و تزريق كنندگان هروئين به ترتيب ۷/۷۳% و ۳/۹۲% داري تشخيص روانپزشكي بودند.
نتيجه: بيمار بودن معتادان دور از واقعيت نيست در درمان بايد به شدت اعتياد و تشخيص هاي روانپزشكي همراه توجه داشت. شدت اعتياد نوعي پيش آگهي منفي در ترك ناموفق و بالاتر بودن همزماني تشخيص هاي روانپزشكي است.

© حقوق سایت محفوظ است