۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله شيوع اختلالات تنه و ستون فقرات در دانش ‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران ۱۳۷۹- ۱۳۷۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: شيوع اختلالات تنه و ستون فقرات در دانش ‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران ۱۳۷۹- ۱۳۷۷
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ستون فقرات
مقاله اختلالات تنه
مقاله دانش ‌آموزان
مقاله شيوع
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان منشادي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: خلخالي زاويه مينو
جناب آقای / سرکار خانم: محرابي يداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف:اهمیت شناخت زود هنگام اختلالات تنه با استفاده از روش‌هاي غربالگري، در بیشتر جوامع پذیرفته شده است. هدف پژوهش حاضر تبيين درصد ناهنجاري‌هاي تنه و ستون فقرات در بين دانش‌آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهر تهران بود.
مواد و روش‌ها: اين مطالعه در سال های ۱۳۷۹-۱۳۷۷ بر روی ۲۰۷۵ دانش‌آموز (۱۱۶۰ دختر و ۹۱۵ پسر) با دامنه سني ۲۰-۱۳ سال (۱۵٫۹۱±۱٫۱) انجام گرفت. اين دانش‌آموزان به طور تصادفي از پنج منطقه آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شده بودند. روش اجراي اين تحقيق به صورت مصاحبه و مشاهده بود. براي هر فرد مورد آزمايش پس از ثبت مشخصات عمومي ابتدا متغيرهاي مصاحبه‌اي شامل: اندام غالب، سابقه خانوادگي اسكوليوز، سابقه درد پشت، نوع ميز و صندلي در مدرسه و نحوه انجام تكاليف در منزل با توجه به اظهارات دانش‌آموز در پرسش‌نامه ثبت مي‌شد. سپس اندازه‌گيري‌ها انجام مي‌گرفت كه شامل قد، وزن، قد نشسته، بررسي تقارن شانه‌ها و لگن، وجود اسكوليوز، پشت گرد شده و زاويه لوردوز كمري بود.
يافته‌ها: شيوع كلي اختلالات تنه و ستون فقرات ۳/۴۶% بود كه به تفكيك عبارت بودند از: عدم تقارن شانه‌ها ۱۷%، انحراف طرفي لگن ۸/۷%، اسكوليوز ساختماني ۴/۳%، اسكوليوز وضعيتي ۹/۴%، پشت گرد شده ۲/۱۳%، سابقه درد پشت ۷/۱۹%، میانگین زاویه لوردوز در دختران ۷/۴۲ و در پسران ۴/۳۱ درجه بود. در نمونه های اسکولیوتیک [۳/۸% از موارد]، عدم تقارن شانه ها و لگن مشاهده گردید (P=0.0001). در دانش آموزانی که در مدرسه بر روی نیمکت می نشستند، درصد اسکولیز و پشت گرد شده نسبت به دانش آموزانی که بر روی صندلی می نشستند، بیشتر بود، اما زاویه لوردوز کمری کاهش یافته بود (P<0.05).
نتيجه‌گيري: بر اساس یافته های ایم مطالعه می توان نتیجه گرفت که توجه به نکات زیر بسیار مهم است: ۱- غربال گری منظم اختلالات تنه و ستون فقرات در مدارس. ۲- استفاده از میزو و صندلی های استاندارد در مدارس و ۳- ارایه آموزش های لازم جهت اصلاح پوسچر بدن.

© حقوق سایت محفوظ است