۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله شناسايي و كلونينگ اپرون سولفورزدايي (SOX (dszA,B در باكتري بومي رودوكوكوس FMF که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۳ در كومش از صفحه ۱۷۱ تا ۱۷۷ منتشر شده است.
نام: شناسايي و كلونينگ اپرون سولفورزدايي (SOX (dszA,B در باكتري بومي رودوكوكوس FMF
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رودوكوكوس
مقاله رودوكوكوس اريتروپوليس IGTS8
مقاله گوگردزدايي بيولوژيك
مقاله دي بنزوتيوفن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده شعرباف سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: راهب جمشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: باکتري بومي رودوکوکوس FMF از ميان چندين سويه که از خاک مناطق مختلف ايران جدا شده بود، انتخاب گرديد. مطالعات اوليه نشان داد که اين باکتري داراي توانايي مصرف دي بنزوتيوفن به عنوان منبع گوگرد مي باشد. از آن جا که فعاليت حذف گوگرد طي يک مسير حفظ شده صورت مي پذيرد، طرح حاضر با هدف شناسايي، کلونينگ و تعيين توالي نوکلئوتيدي ژن هاي گوگردزدا در اين باکتري طراحي و اجرا شد.
مواد و روش ها: در اين تحقيق ابتدا اپرون گوگردزدايي از داخل باکتري رودوکوکوس اريتروپوليس IGTS8 جداسازي شد و به عنوان پروب در شناسايي ژن هاي مسير سولفورزدايي ۴S با استفاده از تکنيک سادرن بلاتينگ به کار رفت. بعد از تاييد حضور اپرون گوگردزدايي در باکتري بومي ردودوکوکوس FMF، پرايمرهاي مناسب طراحي شد؛ سپس ژن هاي dszA,B با استفاده از تکنيک PCR تکثير گرديد و بعد از خالص سازي براي کلونينگ به داخل وکتور pTZ57R مورد استفاده قرار گرفت.
يافته ها: کانستراکت حاصل از کلونينگ ژن هاي dszA,B به داخل وکتور pTZ57R به نام pTZAB57R خوانده شد و با استفاده از برش هاي آنزيمي تاييد گرديد، سپس توالي ژن هاي dszA,B بعد از خالص سازي پلاسميد به روش Large scale به طريقه اتوماتيک و توسط شرکت MWG DNA Biotech آلمان تعيين گرديد.
نتيجه گيري: مقايسه سکانس به دست آمده از ژن هاي dszA,B در باکتري بومي رودوکوکوس FMF هم ساني کامل آن را با سکانس ژن هاي dszA,B در باکتري رودوکوکوس اريتروپوليس IGTS8 نشان مي دهد که دلالت بر حفظ شدن مسير گوگردزدايي در اين باکتري دارد.

© حقوق سایت محفوظ است