۱۳۹۵-۰۴-۳۱

مقاله شناسايي و بيماري زايي گونه Fusarium oxysporum عامل پژمردگي نهال هاي بلندمازو در منطقه استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۸۹ تا ۲۰۰ منتشر شده است.
نام: شناسايي و بيماري زايي گونه Fusarium oxysporum عامل پژمردگي نهال هاي بلندمازو در منطقه استان گلستان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Fusarium oxysporum
مقاله بذر
مقاله نهال بلندمازو
مقاله استان گلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فريدي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: كاووسي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بلندمازو از گونه هايي است که زادآوري طبيعي آن به دليل وجود آفات و بيماري هاي مختلفي از جمله قارچ ها، با مشکلات فراواني مواجه است. به منظور جداسازي و شناسايي يکي از قارچ هاي همراه بذر عامل پژمردگي و اثبات بيماري زايي آن بر روي نهال هاي بلندمازو، در سال ۱۳۸۶ از دو منطقه جنگلي در استان گلستان (جنگل تحقيقاتي لوه و پارک جنگلي گلستان) نمونه برداري صورت گرفت. بذرهاي جمع آوري شده پس از ضدعفوني سطحي با هيپوکلريت سديم ۰٫۵ درصد، در ۴ تکرار روي محيط کشت غذايي سيب زميني – دکستروز – آگار (PDA) کشت گرديد (در هر تکرار ۲۵ بذر). با استفاده از خالص سازي و خصوصيات اسپور، اندازه و رنگ آن ها، قارچ Fusarium oxysporum از روي بذرهاي بلندمازو جداسازي و شناسايي شد. فراواني اين قارچ در جنگل تحقيقاتي لوه درصد فراواني ۳۵ درصد و در پارک جنگلي گلستان درصد فراواني ۱۹ درصد به طور متوسط در هر نمونه به دست آمد که اين فراواني در منطقه اول بيش تر از منطقه دوم بود. براي انجام آزمون بيماري زايي از پرگنه قارچ سوسپانسيون اسپوري با غلظت ۱۰۶×۲ اسپور در هر ميلي ليتر تهيه شد و اطراف طوقه هر نهال تازه جوانه زده اضافه گرديد. سپس اندام هاي نهال بيمار شده مانند ريشه و طوقه بعد از ۶ هفته بر روي محيط کشت غذايي PDA قرار داده شد. علايم بيماري بر روي نهال شامل لکه هاي کوچک پژمردگي بر روي برگ ها و پوسيدگي ريشه نهال بود. پس از قرار دادن قطعات کوچکي از بافت ريشه بر روي محيط کشت هاي عمومي و اختصاصي، همان گونه فوزاريوم جداسازي شده از روي بذر (Fusarium oxysporum) جدا گرديد که نشان دهنده بيمارگر بودن اين قارچ بر روي نهال هاي بلوط مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است