۱۳۹۵-۰۴-۲۵

مقاله شناسايي و اولويت بندي قطعات حادثه خيز راه با رويکرد قطعه بندي مسير و تحليل پوششي داده ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۰ در مهندسي حمل و نقل از صفحه ۵۵ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: شناسايي و اولويت بندي قطعات حادثه خيز راه با رويکرد قطعه بندي مسير و تحليل پوششي داده ها
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل پوششي داده ها
مقاله قطعه بندي
مقاله قطعات حادثه خيز
مقاله اولويت بندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: آيتي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: پيرايش نقاب محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، ارايه روش جديدي براي در نظر گرفتن تصادفها با توجه به شرايط محيطي، ترافيکي و هندسي راه است که تصادفها را با توجه به اندرکنش مولفه هاي منجر به آن در نظر مي گيرد. اين رويکرد براي وارد کردن مشخصات فيزيکي، راه را به واحدها يا قطعات با مشخصات فيزيکي همگن قطعه بندي کرده و در نتيجه تصميم گيري در مورد وضعيت ايمني راه به جاي يک نقطه، براي طولي از راه با خصوصيات مشخص انجام مي شود. اين رويکرد با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها (DEA) انجام شده است که بر خلاف روشهاي رگرسيوني نيازمند به دست آوردن تابع توزيع و در نظرگرفتن فرضيه هايي در مورد آن نيست. اين روش امتيازهايي (ناکارآيي هايي) را به دست مي دهد که اجازه مي دهد قطعات راه به طور مناسبي از نظر حادثه خيز بودن، رتبه بندي و اولويت بندي شوند. در پژوهش حاضر يک مطالعه موردي بر روي مسيرهايي به طول ۱۴۴٫۴ کيلومتر انجام شد که حاصل آن شناسايي ۱۵۴ قطعه راه با امتيازات خطر نسبي متفاوت بود، به اين ترتيب قطعات حادثه خيز با روش پيشنهادي شناسايي و اولويت بندي شدند که از نظر تعريف شاخص هاي ورودي و خروجي بر مبناي روش تحليل پوششي داده ها براي اولويت بندي قطعات راه، تجربه جديدي به شمار مي آيد.

© حقوق سایت محفوظ است