۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله شناسايي موانع و مشكلات پژوهش در تربيت بدني و علوم ورزشي در دانشگاههاي كشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۱ در پژوهش در علوم ورزشي از صفحه ۵ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: شناسايي موانع و مشكلات پژوهش در تربيت بدني و علوم ورزشي در دانشگاههاي كشور
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پژوهش
مقاله دانشگاه
مقاله موانع
مقاله مشكلات
مقاله تربيت بدني و علوم ورزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قراخانلو رضا
جناب آقای / سرکار خانم: آقاعلي نژاد حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، شناسايي موانع و مشکلات پژوهش در تربيت بدني و علوم ورزشي در دانشگاههاي کشور است. به همين منظور، با بهره گيري از نظرهاي ۱۴۸ نفر از اعضاي هيات علمي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاهها، عوامل بازدارنده پژوهش در پنج دسته شامل عوامل فردي_ اجتماعي، حرفه اي_ تخصصي، سازماني_اداري، امکاناتي_تجهيزاتي و مالي_اقتصادي شناسايي شد. بر اساس نتايج بدست آمده، عواملي مانند گرايش استادان به فعاليت هاي پردرآمد به جاي پژوهش بعلت تنگناهاي اقتصادي، از عوامل فردي_اجتماعي، فراهم نساختن تسهيلات لازم براي شرکت استادان تربيت بدني براي شرکت در همايش هاي علمي بين المللي و تاکيد بيشتر نظام دانشگاهي به آموزش تربيت بدني نسبت به پژوهش از عوامل حرفه اي_تخصصي، توجه کمتر به موضوع پژوهش از سوي مديران تربيت بدني بعلت عدم بهره گيري از متخصصان تربيت بدني در مديريت ورزشي کشور و نبود ارتباط نزديک بين دانشگاههاي کشور و مراکز پژوهشي بين المللي علوم ورزشي، از عوامل سازماني_اداري، کمبود تعداد مراکز پژوهشي اختصاصي تربيت بدني در کشور، از عوامل امکاناتي_تجهيزاتي و پايين بودن سهم پژوهش در بودجه ورزش کشور، از عوامل مالي_اقتصادي بعنوان عوامل بازدارنده خيلي موثر در پيشبرد پژوهش در تربيت بدني و علوم ورزشي شناسايي شدند. نگاهي به عوامل بازدارنده شناسايي شده نشان مي دهد که موانع و مشکلات پيش روي پژوهش در رشته تربيت بدني و علوم ورزشي، چند بعدي و همه جانبه اند و ريشه در عوامل پنج گانه بازدارنده دارند.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است