۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله شناسايي مشاغل درآمدزا براي زنان روستايي و تعيين نيازهاي آموزشي و مهارتهاي متناسب با آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: شناسايي مشاغل درآمدزا براي زنان روستايي و تعيين نيازهاي آموزشي و مهارتهاي متناسب با آن
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش هاي شغلي
مقاله بخش هاي شغلي
مقاله زنان روستايي
مقاله مشاغل درآمدزا
مقاله وضعيت تاهل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آل آقا فريده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق شناسايي توانايي هاي بالقوه و بالفعل زنان روستايي سه استان شمالي کشور (گلستان، گيلان و مازندران) از طريق شناسايي مشاغل درآمدزاي آنان بود. اين مشاغل توسط خود زنان روستايي و در پاسخ به سوالات پرسشنامه اعلام شد. تحقيق از نوع کاربردي و روش آن توصيفي – پيمايشي است که درباره يک نمونه ۱۳۸۲ نفري از زنان ۱۰ سال به بالاي روستاهاي اين سه استان انجام شده است. براي انجام تحقيق، ۱۰ سوال کلي با ۳۶ گويه در فرم پرسشنامه تدوين شد که با استفاده از شيوه مصاحبه تکميل گرديد. نتايج حاکي از آن است که زنان روستايي اين سه استان بيشترين فعاليت اقتصادي خود را به ترتيب در حوزه هاي کشاورزي، دامداري، صنايع دستي و خدمات انجام مي دهند و در عين حال در هيچيک از اين موارد، آموزش چنداني از مروجان يا مدارس دريافت نکرده و بيشتر مشاغل درآمدزاي خود را به صورت سنتي فرا گرفته اند.

© حقوق سایت محفوظ است