۱۳۹۵-۰۵-۰۹

مقاله شناسايي قارچ مولد پوسيدگي ساقه برنج در استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در دنياي ميكروب ها از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: شناسايي قارچ مولد پوسيدگي ساقه برنج در استان فارس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوسيدگي
مقاله ساقه برنج
مقاله Magnaporthe salvinii

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رئوفي فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: خسروفر فخرالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي پور گيلدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پوسيدگي ساقه برنج ناشي از Magnaporthe salvinii اولين بار از ايتاليا گزارش شد. در استان فارس علايم پوسيدگي ساقه برنج در مرحله پنجه زني در مناطق مختلف مشاهده مي شد بدون آنکه عامل بيماري شناخته شده باشد. هدف از اين پژوهش، ارزيابي عامل اين پوسيدگي ها و نيز وجود احتمالي Magnaporthe salvinii در استان فارس بود.
مواد و روش ها: در سال زراعي ۸۸-۱۳۸۷ از مناطق عمده برنج کاري در استان فارس، بوته هايي با نشانه هاي پوسيدگي طوقه و ساقه جمع آوري و مطالعه شدند. جدايه ها، با روش هاي استاندارد خالص سازي، شناسايي و با استفاده از محيط کشت هاي اختصاصي شکل جنسي آن ها تشکيل و بررسي شدند. آزمون اثبات بيماري زايي نيز براي جدايه هاي ياد شده انجام شد.
يافته ها: کشت قسمت هاي آلوده گياه منجر به تشکيل پرگنه هايي به رنگ سفيد متمايل به خاکستري گرديد. بر اساس مشخصات به دست آمده، شکل غيرجنسيNakataea sigmoidea  و شکل جنسي Magnaporthe salvinii تشخيص داده شدند. آزمون بيماري زايي نيز نشان داد که اين بيمارگر از قدرت تهاجمي بالايي برخوردار است و در ارقام حساس بدون نياز به وجود هر گونه عامل کمکي مانند زخم، به سادگي در گياه توسعه مي يابد.
نتيجه گيري: پوسيدگي طوقه و ريشه ناشي از Magnaporthe salvinii شايع در مناطق مختلف استان فارس از قدرت تهاجمي بالايي برخوردار است. اين مورد، اولين گزارش از وجود قارچ پوسيدگي ساقه برنج در اين منطقه مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است