۱۳۹۵-۰۱-۰۹

مقاله شناسايي عوامل موثر بر تحكيم بازار (تحقق مزيت رقابتي پايدار) خدمات بانكي در بانك ملت بر مبناي ديدگاه منبع محور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مديريت بازرگاني از صفحه ۹۱ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: شناسايي عوامل موثر بر تحكيم بازار (تحقق مزيت رقابتي پايدار) خدمات بانكي در بانك ملت بر مبناي ديدگاه منبع محور
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دارايي هاي نامشهود
مقاله ديدگاه منبع محور
مقاله قابليت ها
مقاله دارايي هاي مشهود
مقاله مزيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطاران جواد
جناب آقای / سرکار خانم: ديواندري علي
جناب آقای / سرکار خانم: آدينف حيات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يك روش مهم و اساسي براي خلق جايگاه رقابتي پايدار، شناسايي عوامل موثر بر مزيت رقابتي پايدار بر اساس ديدگاه منبع محور مي باشد. بنابراين هدف اصلي اين مقاله، شناسايي عوامل كليدي مزيت رقابتي پايدار بازار خدمات بانكي بر اساس ديدگاه منبع محور در بانك ملت است كه به اين منظور سه دسته دارايي هاي مشهود، نامشهود و قابليت ها شناسايي شده و بر اساس آنها مدل مفهومي و اوليه مزيت رقابتي پايدار، استخراج و مورد آزمون قرار گرفته است. بر اساس يافته هاي حاصل از مدل دارايي هاي مشهود، دارايي هاي نامشهود و قابليت هاي اصلي شناسايي شد. همچنين نتايج نشان داد كه دارايي هاي نامشهود، قابليت ها و دارايي هاي مشهود داراي اولويت اول تا سوم هستند كه در بعد دارايي هاي مشهود به ترتيب، تنوع خدمات، خود بانكداري، زيرساخت، سرمايه و بازار، در بعد قابليت ها، قابليت هاي اجرايي، منابع انساني و مديريتي و در نهايت در بعد دارايي هاي نامشهود، عوامل دروني و بيروني حائز اهميتند و بر مزيت رقابتي پايدار در بانك ملت موثرند.

© حقوق سایت محفوظ است