۱۳۹۵-۰۲-۰۵

مقاله شناسايي شاخص هاي عملكرد نيروي انتظامي جهت برقراري امنيت اجتماعي مناطق گردشگرپذير نوروزي با اتکاء به تکنيک ديمتل فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهشنامه جغرافياي انتظامي از صفحه ۳۳ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: شناسايي شاخص هاي عملكرد نيروي انتظامي جهت برقراري امنيت اجتماعي مناطق گردشگرپذير نوروزي با اتکاء به تکنيک ديمتل فازي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنيت اجتماعي
مقاله ديمتل فازي
مقاله نيروي انتظامي
مقاله گردشگر
مقاله نوروز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امين بيدختي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي نويد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امنيت اجتماعي و گردشگري دو مقوله وابسته به يكديگر هستند، وجود احساس امنيت براي گردشگران مي تواند رضايت و سفرهاي آتي به مناطق بازديده شده را به همراه داشته باشد. ايجاد امنيت و ارائه خدمات حفاظتي به گردشگران، به خصوص گردشگران نوروزي که طيف وسيعي از هموطنان را شامل مي شود از وظايف اصلي نيروي انتظامي و نهادهاي ذيربط است، بنابراين هدف اين پژوهش، شناسايي شاخص هاي عملکرد نيروي انتظامي در ايجاد امنيت اجتماعي گردشگران نوروزي است. جامعه آماري تحقيق شامل، گردشگران نوروز ۱۳۹۳ ورودي به شهر سمنان است که از اين تعداد ۳۸۶ نفر به عنوان نمونه آماري با استفاده از روش تصادفي ساده انتخاب شدند. جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. همچنين به منظور تحليل داده ها از تکنيک ديمتل فازي بهره گرفته شد. يافته ها نشان مي دهد که حضور نيروي انتظامي و استقرار پايگاه هاي راهنما، تاثيرگذارترين و توانايي آرامش بخشيدن و کمک، تاثيرپذيرترين شاخص عملکرد نيروي انتظامي در تامين امنيت اجتماعي گردشگران نوروزي است.

© حقوق سایت محفوظ است