۱۳۹۵-۰۴-۱۲

مقاله شناسايي رژيم هاي جريان دوفازي و محاسبه افت فشار در چاه هاي تحت فرازآوري با گاز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در پژوهش نفت از صفحه ۵۴ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: شناسايي رژيم هاي جريان دوفازي و محاسبه افت فشار در چاه هاي تحت فرازآوري با گاز
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جريان دوفازي
مقاله افت فشار
مقاله رژيم جريان
مقاله فرازآوري با گاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي مهرك
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادپور فرهادعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بسياري از مخازن نفتي که به علت گذشت زمان طولاني از شروع برداشت مخزن قادر به توليد طبيعي نمي باشند، از فرايند فرازآوري پيوسته با گاز براي افزايش توليد استفاده مي گردد. در اين تحقيق، محاسبات افت فشار جريان دو فازي در چاه تحت فرازآوري که پيچيده ترين و زمان برترين بخش مدل سازي اين فرايند است، با استفاده از نقشه جريان و روابط مکانيستيک صورت گرفت. استفاده از توصيف دو جزئي نفت- سياه به دليل منظور نکردن تغييرات ترکيب سيال و ثابت گرفتن فشار حباب در طي عبور سيال در چاه، خطاي قابل توجهي در محاسبات افت فشار ايجاد مي کند. بنابراين، براي توصيف دقيق و سريع رفتار ترموديناميکي سيال هيدروکربني جاري در فرايند، از توصيف چندجزئي با به کارگيري روش پارامترهاي کاهش يافته استفاده شد. نتايج نشان مي دهد که استفاده از روابط تجربي در مدل سازي چاه تحت فرازآوري با گاز، باعث خطاي قابل توجهي در محاسبات مي شود. زيرا در روش هاي تجربي، روابط مناسبي براي گذر از الگوهاي جريان به يکديگر وجود ندارد و گراديان فشار در اين مرزها دچار گسستگي مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است