۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله شناسايي‌ و بررسي پراكنش ماهيان‌ رودخانه‌ حويق استان گيلان‌ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در زيست شناسي ايران از صفحه ۳۷۰ تا ۳۸۲ منتشر شده است.
نام: شناسايي‌ و بررسي پراكنش ماهيان‌ رودخانه‌ حويق استان گيلان‌
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهيان
مقاله پراكنش
مقاله رودخانه حويق
مقاله گيلان
مقاله درياي خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي كيوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رودخانه حويق در ناحيه جنوب غربي درياي خزر (استان گيلان) قرار دارد، و از نظر مهاجرت تعدادي از گونه هاي ماهي، تغذيه و تخمريزي ماهيان مصبي و داشتن جمعيت هاي بومي ماهيان داراي اهميت زيادي مي باشد. هدف از بررسي كنوني شناسايي، تعيين فراواني، پراكنش گونه ها و نيز تعيين وضعيت كنوني اين رودخانه در بازسازي ذخاير گونه هاي مهاجر و مصبي بوده است. و نمونه برداري ماهيان به صورت فصلي از پاييز ۱۳۸۰ تا تابستان ۱۳۸۱ و با استفاده از الكتروشوكر، تور پرتابي و پره انجام پذيرفت. طبق اين بررسي ۱۹ گونه و زيرگونه از ۸ خانواده شناسايي گرديد كه كپورماهيان داراي ۱۱ گونه، آزادماهيان و كفال ماهيان داراي ۲ گونه و ساير خانواده ها داراي ۱ نماينده بودند. و كپورماهيان با فراواني ۰۶/۹۲ درصد، در تمامي ايستگاه ها و فصول از نظر گونه و فراواني غالب مي باشد. گونه هاي خياطه ماهي (Alburnoides bipunctatus)، گاوماهي سرگنده (Neogobius gorlap)، سياه ماهي(Capoeta capoeta gracilis) و سس ماهي كورا (Barbus lacerta) كه داراي منشاء طبيعي در اين رودخانه هستند، به ترتيب بيشترين انتشار و از نظر فراواني هم خياطه ماهي، سياه ماهي و شاه كولي بترتيب با ۱۸/۴۲، ۶۳/۱۶ و ۹۵/۱۵ درصد بيشترين فراواني را دارند. ماهيان رودخانه اي ۱۱، ماهيان مهاجر ۵ و ماهيان مصبي ۳ گونه شناسايي شد كه از اين ۱۹ گونه شناسايي شده ۴ گونه متعلق به ماهيان غيربومي است.

© حقوق سایت محفوظ است