۱۳۹۶-۰۷-۰۹

مقاله شرح و نقد آراي «لايب نيتس» پيرامون زمان و مكان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۰ در پژوهشنامه علوم انساني از صفحه ۵۹ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: شرح و نقد آراي «لايب نيتس» پيرامون زمان و مكان
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمان
مقاله مكان
مقاله پدیدار خویش بنیاد
مقاله مناد
مقاله نیرو
مقاله اصل جهت كافي
مقاله حركت مطلق و نسبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارشدرياحي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله آرا لايب نيتس در مورد ماهيت زمان و مکان، ادله او براي ابطال زمان و مکان مطلق و چگونگي جمع بين قبول حرکت مطلق و اضافي دانستن مکان، مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. به اين منظور به روش توصيفي – تحليلي، مکاتبات لايب نيتس با کلارک، دبس، هويگنس، آرنو و…، و آثار شارحين او نظير: راسل، لاتا، ايشيگورا و … مطالعه شده، مطالب مربوط به زمان و مکان تجزيه، تحليل و نقد شده است و اين نتايج به دست آمده است:
۱- نظر نهايي لايب نيتس اين است که مکان اضافه و ترتيب اشيا هم – وجود و زمان ترتيب حوادث متوالي است و لازمه اين نظريه اين است که زمان از تتالي آنات و مکان از مجموع نقاط تشکيل شده باشد؛ بنابراين نظريه لايب نيتس را نمي توان پذيرفت.
۲- لايب نيتس با دليلي مبتني بر اصل جهت کافي، به خوبي زمان و مکان مطلق نيوتن را ابطال مي کند؛ اما ابطال نظريه نيوتن به معناي اثبات نظريه لايب نيتس نيست، زيرا، امر، فقط داير بين دو احتمال نيست.
۳- لايب نيتس بدون تناقض گويي از يک طرف حرکت مطلق را در برابر حرکت نسبي مي پذيرد و از طرف ديگر مکان مطلق را انکار مي کند.

© حقوق سایت محفوظ است