۱۳۹۵-۰۳-۱۵

مقاله شبيه سازي وضعيت رسوب گذاري رودخانه کارون با استفاده از مدل رياضي GSTARS 2.0 (حدفاصل ايستگاه هاي هيدرومتري اهواز تا فارسيات) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۲۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي وضعيت رسوب گذاري رودخانه کارون با استفاده از مدل رياضي GSTARS 2.0 (حدفاصل ايستگاه هاي هيدرومتري اهواز تا فارسيات)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رودخانه کارون
مقاله مدل رياضي GSTARS
مقاله واسنجي
مقاله معادلات انتقال رسوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظهيري عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شاهي نژاد بابك
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رودخانه کارون در استان خوزستان داراي مسايل پيچيده اي در ارتباط با رسوبات شامل تشکيل و توسعه جزاير رسوبي، فرسايش سواحل، رسوب گذاري شديد و نيز کاهش سرعت و ظرفيت آب گذري رودخانه است. براي سامان دهي اين رودخانه، طرح ها و اقدامات مهندسي شامل احداث دايک کنترل سيل و لايروبي رودخانه پيشنهاد شده است. براي بررسي کارايي و تاثير متقابل اين اقدامات، بايد وضعيت رسوب گذاري رودخانه در هر يک از اين گزينه ها به طور مناسبي شبيه سازي شود. در اين مقاله، فرآيند رسوب گذاري و فرسايش رودخانه کارون در محدوده ايستگاه هيدرومتري اهواز تا فارسيات به طول حدود ۵۰ کيلومتر با استفاده از مدل رياضي GSTARS2.0 شبيه سازي شده است. اين مدل با استفاده از مفهوم تيوب ها يا لوله هاي جريان، قابليت شبيه سازي توزيع رسوب گذاري را به صورت شبه دوبعدي (طولي و عرضي) در رودخانه ها دارد. براي واسنجي هيدروليکي و رسوبي اين مدل به ترتيب از تغييرات رقوم سطح آب در سيلاب ۱۳۸۴ و تغييرات هندسي مقاطع عرضي رودخانه دز به مدت ۷ سال (از ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴) استفاده شده است. نتايج اين واسنجي نشان مي دهد که روابط رسوبي اکرز – وايت (۱۹۷۴) و توفالتي (۱۹۶۹) مطابقت بهتري با شرايط موجود رودخانه دارند. همچنين نتايج اين مدل رياضي بيانگر رسوب گذاري شديد مواد معلق (حدود ۲٫۵ ميليون تن در سال) در اين بازه مطالعاتي است.

© حقوق سایت محفوظ است