۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله شبيه سازي ديناميكي سيستم توزيع آب شهری در جهت كاهش و كنترل آب به حساب نيامده فيزيكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۴ در آب و فاضلاب از صفحه ۴۹ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي ديناميكي سيستم توزيع آب شهری در جهت كاهش و كنترل آب به حساب نيامده فيزيكي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب به حساب نيامده
مقاله نشت
مقاله فشار
مقاله شبيه سازي
مقاله شبكه توزيع آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالرياستين نيما
جناب آقای / سرکار خانم: برقعي سيدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نشت از شبكه هاي توزيع آب در ايران، درصد قابل توجهي از تلفات آب به حساب نيامده را تشكيل مي دهد. در حال حاضر، روشهاي مختلفي براي نشت يابي از طريق اندازه گيري مقدار آن به كمك دستگاه هاي نشت ياب به كار برده مي شوند. در اين مقاله، مكان يابي نشت و تعيين مقدار آن، از طريق مجموعه عملياتي مركب از فشار سنجي و شبيه سازي ديناميكي به كمك يكي از نرم افزارهاي موجود مدل سازي سيستم توزيع آب شهري صورت گرفته است. مدل سازي محل و مقدار نشت در لوله، از طريق نسبت دادن يك روزنه به گره ابتدا يا انتها و يا به نسبت مساوي به گره ها ميسر مي گردد. واسنجي مدل در اين تحقيق، براساس بيشينه نمودن ضريب همبستگي و كمينه نمودن مجموع مربعات خطا بين داده هاي اندازه گيري شده و محاسبه شده فشار، انجام گرفته است كه اولي از طريق اطلاعات موجود و دومي توسط نرم افزار، به دست آمده است. نتايج به دست آمده از شبيه سازي شبكه پايلوت و مقايسه آن با نتايج واقعي اندازه گيري شده، نشان مي دهد كه شبيه سازي ديناميكي مي تواند به عنوان يك روش كارآمد، براي كاهش وقت و هزينه جستجوي بي مورد سراسر شبكه براي نشت يابي، با دقت مناسب مورد استفاده قرارگيرد.

© حقوق سایت محفوظ است