۱۳۹۴-۱۲-۲۳

مقاله شبيه سازي اصطکاک لاستيک با استفاده از رفتار گرانروکشساني آن و مشخصه هاي زبري سطوح که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۹۲ در علوم و تکنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۱۵۰ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي اصطکاک لاستيک با استفاده از رفتار گرانروکشساني آن و مشخصه هاي زبري سطوح
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصطکاک لاستيک
مقاله خواص گرانروکشساني
مقاله زبري سطح
مقاله مدل Heinrich-Kluppel
مقاله مکانيک تماس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب بافراني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رزاقي كاشاني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مهم ترين عوامل موثر بر اصطکاک لاستيک، زبري سطح ساينده است که معين کننده اندازه سطح تماس واقعي، توزيع فشار در ناحيه تماس بين لاستيک و سطح زبر و مقياس هاي درگيري مکانيکي بين سطح زبر و لاستيک با خواص گرانروکشساني است. لزوم پيش بيني ضريب اصطکاک لاستيک روي سطوح زبر براي کاربردهايي مانند کشانش تاير روي سطح جاده، منجر به ايجاد مدل هاي فيزيکي مانند مدل Heinrich-Kluppel شده است. در اين پژوهش، با شبيه سازي اصطکاک لاستيک مقدار انطباق مدل Heinrich-Kluppel با نتايج تجربي بررسي شد و اثر تغيير معادلات گرانروکشسان در کارايي آن ارزيابي شد. بدين منظور از يک سو مشخصه هاي ناهمواري سطوح زبر از طريق تحليل فراکتال و رفتار گرانروکشساني لاستيک پخت شده با آزمون تحليل ديناميکي- مکانيکي- گرمايي اندازه گيري شده و با استفاده از آنها ضريب اصطکاک از راه شبيه سازي به کمک کدهاي عددي محاسبه شد. همچنين، شبيه سازي با جايگزيني معادلات گرانروکشسان ماکسول تعميم يافته به جاي معادله Zener در مدل اوليه اصلاح شد. از سوي ديگر، ضريب اصطکاک لاستيک روي همان سطوح زبر (چند نوع کاغذ سمباده) به کمک دستگاه اندازه گيري ضريب اصطکاک در دانشگاه تربيت مدرس اندازه گيري و با نتايج به دست آمده از تحليل عددي مقايسه شد. نتايج نشان داد، شبيه سازي رايانه اي ماهيت وابسته به بار عمودي و سرعت لغزش ضريب اصطکاک را به خوبي پيش بيني مي کند. به کارگيري معادلات گرانروکشساني ماکسول تعميم يافته توافق بين داده هاي عددي و تجربي را در محدوده سرعت هاي زياد بهبود داد، جايي که مدل گرانروکشسان Zener قابليت پيش بيني روند ضريب اصطکاک را با سرعت از دست مي دهد. اين محدوده از سرعت با سرعت لغزشي در ردپاي تاير در حالت غلتش آن در شرايط کارکرد منطبق تر است.

© حقوق سایت محفوظ است