۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله شبيه سازي اجزاء محدود پوشش WC-CO پاشش حرارتي بر غلتك پينچ رول نورد گرم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در علوم و مهندسي سطح از صفحه ۴۵ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: شبيه سازي اجزاء محدود پوشش WC-CO پاشش حرارتي بر غلتك پينچ رول نورد گرم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غلتک پينچ رول
مقاله مدل اجزاء محدود
مقاله پوشش WC-Co
مقاله پاشش حرارتي HVOF
مقاله ضخامت پوشش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضائي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: فرزين محمود
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فرشيد
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حاضر ضخامت بهينه پوشش WC-Co پاشش شده به روش HVOF بر روي سطح غلتک پينچ رول نورد گرم به روش اجزاي محدود بررسي شده است. وظيفه پينچ رول ورق گيري و هدايت ورق به طرف کويلرها است. محيط کاري اين قطعات اسيدي است و در دما و رطوبت محيط کار مي کنند. در اثر برخورد و حرکت ورق بر روي سطح اين غلتك ها، سايش حاصل مي شود. ابتدا شرايط بحراني عملکرد پينچ رول تعيين گرديد. نتايج نشان داد وضعيت کاري پينچ رول در لحظه ضربه و برخورد اوليه ورق به آن سخت تر از غلتش بعدي ورق بر روي سطح اين غلتک است. همچنين ورق هاي سخت و نازک براي پينچ رول وضعيت بحراني تري را ايجاد مي کنند. پس از اعمال پوشش بر پينچ رول، تحليل ها نشان داد تحت ضربه، پوشش دچار تغيير شکل و شکست مي شود. در اين حالت بهترين ضخامت براي پوشش حدود ۶۰۰ ميکرون حاصل شد که توزيع تنش برشي کمتري هم در سطح پوشش و هم در مرز پوشش با زيرلايه بوجود مي آيد.

© حقوق سایت محفوظ است