۱۳۹۵-۰۴-۱۹

مقاله شاهنامه و ديدگاه سه تن از شارحان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در ادب پژوهي از صفحه ۱۷۱ تا ۱۹۲ منتشر شده است.
نام: شاهنامه و ديدگاه سه تن از شارحان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاهنامه
مقاله شرح
مقاله نقد
مقاله مقايسه تحليلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرخ نژاد فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوشتار حاضر تاملي است تحليلي و انتقادي بر بخش نخست از شروح دفتر سوم شاهنامه (داستان سياوش) در شرح هاي خالقي مطلق، کزازي و جويني. اين نوشتار مقايسه شرح ابياتي است از اين پژوهشگران و معرفي شيوه هاي شروح آنها و احيانا سهو و لغزش هايي که در گزارش متن دچار شده اند. به بيان ديگر، کوشيده ايم نشان دهيم که ماجراي تفسير و گزارش شاهنامه ماجرايي است پايان ناپذير و پيوسته گام هاي تازه اي براي رسيدن به فهم دقيق تر ابيات مبهم اين اثر گرانسنگ، برداشته مي شود. در ابيات انتخاب شده، سعي کرديم در مواردي که تفسير سه شارح با يکديگر اختلاف فراوان دارد، با بهره گيري از تحليل و استناد، شرح و تفسير برتر، برگزيده و ارائه شود. در اين مختصر پاره اي از نقدهاي شروح معتبر شاهنامه، به لحاظ جامعيت و مطرح بودن در محافل دانشگاهي، به ويژه شرح انديشمندانه و عالمانه استاد خالقي مطلق آمده است.

© حقوق سایت محفوظ است