۱۳۹۵-۰۱-۲۱

مقاله شاخص ولايتمداري در نظام اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۹۱ در معرفت سياسي از صفحه ۵ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: شاخص ولايتمداري در نظام اسلامي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ولايتمداري
مقاله ساختار
مقاله رهبري
مقاله مشروعيت
مقاله امت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي فراني محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ولايت مفهومي محوري در انديشه سياسي اسلام است اما اين امر به معناي وضوح معرفتي آن در مقام شناخت نمي باشد به همين دليل است که مولفه ها و نماگرهاي آن براي بسياري از تحليلگران امري دشوار جلوه مي نمايد عمده اين صعوبت ناظر به تعريف و تحليل مولفه ها و شاخص هايي است که بتواند ابعاد ولايتمداري را در مقام عمل نشان دهد. پژوهش حاضر با طرح ارائه چيستي، مولفه ها و نماگرهاي ولايتمداري در صدد ارائه نماگرهايي است که کارآمد باشد اين مولفه ها در چهار محور ارائه شده است که عبارتاند از رهبري، ساختار، نظريه مشروعيت و مردم و هر يک از اين چهار مولفه داراي نماگرهايي مي باشند که در مقاله بدانها اشاره شده است.

© حقوق سایت محفوظ است