۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله سينتيک خشک کردن برش هاي سيب زميني ترشي (.Helianthus tuberosus L) با روش جابه جايي هواي داغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در نوآوري در علوم و فناوري غذايي (علوم و فناوري غذايي) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: سينتيک خشک کردن برش هاي سيب زميني ترشي (.Helianthus tuberosus L) با روش جابه جايي هواي داغ
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيب زميني ترشي
مقاله خشک کردن با جابه جايي هواي داغ
مقاله سينتيک خشک کردن
مقاله ضريب نفوذ موثر رطوبت
مقاله انرژي فعال سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورفلاح زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نهارداني منيره
جناب آقای / سرکار خانم: سلامي نيا محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نوريان سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، برش هاي سيب زميني ترشي با ضخامت ۳، ۵ و ۷ ميلي متر توسط يک خشک کن جابه جايي در مقياس آزمايشگاهي با هواي داغ در دامنه دمايي ۶۰oC، ۷۰ و ۸۰ خشک شدند. اثر دماي هوا و ضخامت بر روي پارامتر سينتيکي در حين خشک کردن و اثر دما و زمان خشک کردن و بر روي راندمان استخراج اينولين، بررسي شد. ضريب نفوذ موثر رطوبت بين ۵٫۱۳×۱۰ M2/Sتا ۱٫۲×۱۰ متغير بود که با افزايش دما افزايش و با افزايش ضخامت، کاهش پيدا کرد. رابطه آرنيوس با مقادير انرژي فعال سازي براي ضخامت ۳، ۵ و ۷ ميلي متر به ترتيب ۳۱٫۹۳, ۲۸٫۲۸, ۲۳٫۳۷ kj/mol اثر دما را بر روي نفوذ رطوبت بيان مي کند. براي مدل سازي سينيتيک خشک کردن از ده مدل مختلف استفاده گرديد. اين مدل ها بر اساس ضريب تبيين، ميانگين نسبي درصد انحراف (EMD)، مجذور ميانگين مربعات خطا (RMSE) و مربع کاي (c2) مقايسه شدند. مدل هندرسون و پابيس اصلاح شده، بهترين برازش را براي داده هاي خشک کردن سيب زميني ترشي نشان داد. با افزايش دماي خشک کردن، اختلاف معني داري بر روي راندمان استخراج اينولين مشاهده نگرديد و با کاهش زمان خشک کردن درصد اينولين، افزايش از خود نشان داد.

© حقوق سایت محفوظ است