۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله سنجش قابليت اعتماد برند شركت هاي بيمه بر تعهد وفاداري مشتريان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۱۳ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: سنجش قابليت اعتماد برند شركت هاي بيمه بر تعهد وفاداري مشتريان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيمه
مقاله اعتماد
مقاله وفاداري
مقاله رضايت
مقاله تعهد
مقاله برند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نبوي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نيلي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ايجاد وفاداري در مشتري مفهومي است که در کسب و کارهاي امروزي مورد توجه بيش از پيش قرار گرفته است. توسعه اعتماد و تعهد وفاداري نيز همزمان است، اعتماد منطقي به سمت تعهد منطقي هدايت مي شود. بر اين اساس مديران برندها در ابتدا بايد دانش درستي در ارتباط با قابليت اعتماد جهت برآوردن انتظارات داشته باشند تا مشتري به سمت تعهد وفاداري ميل پيدا نمايد. اين پژوهش در آن سنجش قابليت اعتماد برند شركت هاي بيمه بر تعهد وفاداري مشتريان مورد بررسي قرار گرفته است. روش تحقيق حاضر از لحاظ ماهيت در زمره تحقيقات توصيفي و غير آزمايشي (ميداني و پيمايشي) قرار داشته و نمونه گيري به روش تصادفي و به تعداد ۳۹۶ پرسشنامه جمع آوري گرديده است. به منظور تحقق اهداف تحقيق، پس از انجام مطالعات کتابخانه اي، از طريق مطالعه ميداني و تهيه پرسش نامه راه هاي مورد نياز گردآوري و سپس از طريق نرم افزار spss فرضيات مورد آزمون قرار گرفت، يافته ها نشان مي دهند كه قابليت اعتماد برند نقش مهمي در بهبود تمايلات رفتاري مشتريان ايفا مي كند، بدين معني كه افزايش رضايت مشتريان باعث تعهد وفاداري، تبليغ و توصيه شركت بيمه خود به ديگران و كاهش تمايل به تغيير مي گردد. از اين رو مديران مي بايست به قابليت اعتماد توجه ويژه اي داشته و نقش آن را در مديريت ارتباط با مشتري مد نظر قرار داده و استراتژي هاي مناسبي در راستاي ايجاد اعتماد و توسعه وفاداري آنان طراحي نمايند.

© حقوق سایت محفوظ است