۱۳۹۵-۰۴-۰۶

مقاله سنجش سيرت نيكوي مديران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در چشم انداز مديريت دولتي از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: سنجش سيرت نيكوي مديران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار سازماني مثبت نگر
مقاله سيرت
مقاله صداقت
مقاله ادب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهاني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به تازگي علاقه زيادي به موضوعات مربوط به فضايل و سيرت در ميان دانشمندان علوم اجتماعي و روان شناسان مثبت نگر به وجود آمده است. با اين حال، هنوز مطالعه در مورد سيرت به طور كلي و در مباحث سازمان و مديريت به طور خاص، بسيار اندك مي شود. گيون و همكارانش در مطالعه روي رهبران جهان دريافتند: آن دسته از رهبراني كه دنياي بهتري براي ديگران ايجاد كردند، داراي سيرت قوي بودند. در اين پژوهش ضمن تبيين سيرت نيكو از ديدگاه گوناگون، سيرت نيكوي مديران در سازمان تامين اجتماعي استان چهارمحال و بختياري نيز مورد سنجش قرارگرفت. اين پژوهش يک مطالعه توصيفي- تحليلي است که نمونه گيري آن بصورت تصادفي انجام شد. در نهايت ۶۰ پرسشنامه توسط مديران سازمان تامين اجتماعي استان چهار محال بختياري تکميل شد. سيرت نيکو در هفت مولفه مورد سنجش قرار گرفت. همچنين ارتباط سيرت نيکو با برخي از متغيرهاي جمعيت شناسي بررسي شد. بر اساس نتايج پژوهش صداقت و شجاعت ميانگين بالايي داشت. سيرت نيکو مي تواند به بهبود ارتباطات کمک نمايد.

© حقوق سایت محفوظ است