۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله سنجش رابطه فرهنگ سياسي و رفتار سياسي دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: سنجش رابطه فرهنگ سياسي و رفتار سياسي دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار انتخاباتي
مقاله رفتار سياسي
مقاله دانشجويان دختر
مقاله فرهنگ سياسي
مقاله مشارکت سياسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امام جمعه زاده سيدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي پور حورا
جناب آقای / سرکار خانم: رهبرقاضي محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوعي باغبان سيدمرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشارکت سياسي از شاخص هاي توسعه اجتماعي و سياسي کشورها به شمار مي رود. زنان از جمله گروه هاي عمده جامعه اند که شرکت آنان در روند اداره جامعه و توسعه سياسي، اجتماعي و فرهنگي آن ضروري به نظر مي رسد. بنابراين مطالعه رفتار سياسي زنان اهميت خاصي براي ثبات سياسي و پويايي جامعه دارد. هدف اين نوشتار بررسي رابطه ميان فرهنگ سياسي و رفتار سياسي دختران دانشجو در شهر اصفهان است. روش تحقيق پژوهش در جمع آوري و تجزيه و تحليل داده ها روش پيمايشي است. اين مطالعه بر 384 نفر از دختران دانشجوي شهر اصفهان انجام شده است. نتايج تحقيق رابطه معناداري بين ابعاد فرهنگ سياسي (شامل سمت گيري هاي شناختي، سمت گيري هاي احساسي، و سمت گيري هاي ارزيابانه) و ابعاد رفتار سياسي (شامل رفتار راي دادن و و فعاليت هاي سياسي انتخاباتي)، و رفتارهاي سياسي غير انتخاباتي (شامل تماس با مسوولان، اعتراض و عضويت در گروه هاي سياسي)، نشان مي دهد.

© حقوق سایت محفوظ است