۱۳۹۵-۰۵-۱۲

مقاله سنجش از دور و اجراي مدل مارکوف براي بررسي تغييرات فضاي سبز شهري (مطالعه موردي: منطقه ۱ شهرداري تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در محيط شناسي از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: سنجش از دور و اجراي مدل مارکوف براي بررسي تغييرات فضاي سبز شهري (مطالعه موردي: منطقه ۱ شهرداري تهران)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنجش از دور
مقاله شاخص NDVI
مقاله منطقه ۱ شهرداري تهران
مقاله مدل مارکوف
مقاله فضاي سبز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرودي منا
جناب آقای / سرکار خانم: جوزي سيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به نقش فضاي سبز به عنوان يکي از مهم ترين کلاس هاي کاربري اراضي در اکوسيستم شهري، مطالعه تغييرات آن مهم است. در اين مطالعه، با هدف بررسي تغييرات فضاي سبز منطقه ۱ شهرداري تهران، از شاخص NDVI و تصاوير TM و IRS متعلق به سالهاي ۱۳۶۹ و ۱۳۸۵ استفاده و نقشه هاي فضاي سبز منطقه با تاکيد بر درجات مختلف سرسبزي تهيه شد. مقايسه وسعت کلاس هاي سرسبزي نشان داد که وسعت اراضي بدون پوشش به ميزان ۱۵۳۸٫۲۸ هکتار افزايش و وسعت اراضي تحت پوشش با درجه سرسبزي ضعيف، متوسط و خوب به ترتيب ۲۲٫۵۹، ۱۵٫۳ و ۰٫۳۶ هکتار کاهش يافته است. همچنين، بررسي رويه تغييرات با استفاده از تکنيک بررسي تغييرات پس از طبقه بندي با استفاده از Confusion Matrix حاکي از آن است که با تبديل اراضي بدون پوشش به اراضي تحت پوشش فضاي سبز با درجه سرسبزي ضعيف و متوسط، بر وسعت اراضي تحت پوشش گياهي منطقه به ميزان ۳۸٫۲۵ هکتار افزوده شده که با توجه به تبديل ۱۵۷۶٫۵۳ هکتار از اراضي داراي پوشش گياهي به اراضي بدون پوشش، سرانجام از وسعت اراضي تحت پوشش گياهي ۱۵۳۸٫۲۸ هکتار کاسته شده است. اعمال مدل مارکوف و سلول هاي خودکار مارکوف در پيش بيني تغييرات فضاي سبز منطقه، به ترتيب بيشترين احتمال تخريب با مقدار عددي ۰٫۷۷۴۳ در اراضي تحت پوشش با درجه سرسبزي ضعيف و پراکندگي مکاني احتمالي فضاي سبز منطقه را ۱۴۰۴ تا افق نشان مي دهد که اين موضوع به برنامه ريزي هر چه بهتر در زمينه حفظ و گسترش فضاي سبز منطقه کمک مي کند.

© حقوق سایت محفوظ است