۱۳۹۶-۰۶-۱۹

مقاله سنتز پليمرهاي آمفيفيلي حاوي ۵- آمينوساليسيليك اسيد با استفاده از روش آکریلات های فعال طراحی شده برای سیستمهای دارو رسانی ویژه کولون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۲ در علوم دارويي (pharmaceutical sciences) از صفحه ۹۵ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: سنتز پليمرهاي آمفيفيلي حاوي ۵- آمينوساليسيليك اسيد با استفاده از روش آکریلات های فعال طراحی شده برای سیستمهای دارو رسانی ویژه کولون
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ۵- آمينوساليسيليك اسيد
مقاله اكريلات هاي فعال
مقاله دارورساني كولوني پليمرهاي آمفيفيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوران سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خاني عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تهيه و پليمريزاسيون مونومرهاي آكريليك فعال، زمينه جديدي از سنتز ماكرو مولكول هاي عامل دار است كه در سال هاي اخير در صنايع شيميايي، مهندسي، دارويي، پزشكي و بيوتكنولوژي جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده است. تهيه پيش داروهاي پليمري با اين روش در منابع زيادي گزارش شده است. و جزء روش هاي جديد دارو رساني محسوب مي شود. پليمرهاي آكريليك حامل ۵- آمينوساليسيليك اسيد (۵-ASA) با استفاده از روش آمينونوليز پيش پليمرهاي فعال آكريليك تهيه شدند. اين پليمرها داراي زنجيرهاي پليمري هيدروفوب و گروه هاي جانبي هيدروفيل و مولكول هاي دارويي بوده و به عنوان پيش داروهاي پليمري ۵-ASA محسوب مي شوند. كوپليمرهاي حامل دارو پس از سنتز شناسايي شدند. جرم مولكولي، رفتار تورمي، درصد اتصال دارو و رفتار هيدروليزي آنها در دو pH  مطابق با شيره معده و شيره روده مورد ارزيابي قرار گرفت. هر سه پليمر با درصدهاي متفاوت مي توانند داروي حامل خود را به تدريج آزاد نمايند. رفتار هيدروليز و درصد تورم آنها حاكي از حساس بودن كوپليمرها نسبت به pH مي باشد و از اين سيستم مي توان براي تهيه سيستم هاي دارو رساني حساس به pH ويژه كولون استفاده كرد.

© حقوق سایت محفوظ است