۱۳۹۵-۰۴-۲۳

مقاله سلامت معنوي و ديدگاه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در اخلاق پزشكي از صفحه ۴۱ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: سلامت معنوي و ديدگاه ها
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دين
مقاله سلامت
مقاله سلامت معنوي
مقاله معنويت
مقاله نهادينه سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهاني سيدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اينکه منظور از جنبه معنوي سلامت چيست؟ و اينکه سلامت معنوي به چه معناست، موضوعي است که جاي بحث جدي دارد و شايد رسيدن به تعريف مشترک و مورد قبول همگان، کاري دست نايافتني يا بعيد و دشوار باشد. مي توان معنويت را از دو ديدگاه يکي نگاه عمومي و متمايل به لائيسم و ديگري نگاه مکاتب الهي تشريح نمود. وقتي به روح با تعبير قرآني آن توجه مي شود شکاف عميقي ميان نگرش لائيسم از مفهوم معنويت و نگرش الهي – اسلامي مي توان مشاهده نمود. به استناد مطالعات وسيع انجام شده، اينک دوران سازش و تعامل فعال دو حوزه دين و معنويت از يک سو و علوم انساني و سلامت از ديگر سو است. به گمان ما، پيروان همه اديان الهي عليرغم تحريف هاي بسيار، عموما، مي توانند در قالبي که در اين مقاله ارائه شده به تعريف تقريبا يکساني از سلامت، ابعاد معنوي سلامت و سلامت معنوي نزديک شوند، تعريفي که لائيک ها هم مي توانند با پرهيز از روحيه انکار و تعصب لااقل در حد يک نظريه قابل بررسي با آن رو به رو گردند.

© حقوق سایت محفوظ است